CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ TỪ NGÀY 01/01/2021

Sau đây bộ phận tư vấn pháp luật Luật Rong Ba miễn phí xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết về cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê khi Luật đầu tư 2020 có hiệu lực;

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê theo Luật đầu tư 2020.

Từ ngày 01/01/2021, chính thức cấm tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Ngày 17/6/2020, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư 2020 (chính thức bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012021). Theo đó, bổ sung ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày 01/01/2021 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Một điểm đáng chú ý và nhận được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp là việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ[1] theo Luật Đầu tư (sửa đổi) số 61/2020/QH14. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021 khi Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thì các dịch vụ đòi nợ sẽ chấm dứt.

Như vậy, sau ngày 01/01/2021;    

Dịch vụ thu hồi nợ không còn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn thi hành[2];

Những “doanh nghiệp đang được cấp phép kinh doanh đòi nợ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực (1/1/2021), sau thời điểm này tất cả các dịch vụ kinh doanh đòi nợ sẽ chấm dứt và các doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ cũng phải thanh quyết toán tất cả các dịch vụ này tới ngày 01/01/2021.

Trước đó theo quy định tại Luật đầu tư 2014 được quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ nằm trong nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quy định như sau:

Căn cứ pháp lý : Luật đầu tư 2014 quy định.

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được đăng ký kinh doanh dịch vụ này khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định 104/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(1) Điều kiện về vốn:

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

(2) Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

Không có tiền án.

Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

(3) Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ:

Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên.

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

Không có tiền án;

Hiện nay Luật đầu tư 2020 đã có những thay đổi rõ rệt về dịch vụ ngành nghề đòi nợ thuê đối với luật đầu tư 2014 như vậy kể từ ngày 01/01/2021 ngành nghề bị cấm hoạt động, vì đã nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh bị cấm khi luật có hiệu lực.

Có lẽ trong cuộc sống, thực lòng thì chẳng ai muốn cho nợ và cũng chẳng ai muốn bị đòi nợ. Bởi vậy, khi cho vay hoặc khi bán hàng hóa, dịch vụ thì người cho vay, người bán hàng hóa, dịch vụ chỉ muốn thu được tiền và người vay, người mua hàng hóa, dịch vụ chắc cũng chỉ muốn trả cho dứt nợ.

Việc người vay, người mua hàng hóa, dịch vụ không trả được nợ đúng hạn có thể làm mất đi hòa khí, niềm tin của người khác về bản thân, và thậm chí cả danh dự, uy tín của cá nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng.

Thực tế, không ít người trong chúng ta là nạn nhân của những chiêu trò khủng bố, đe dọa từ những người nặc danh hoặc đại diện cho chủ nợ.

Thậm chí, cũng không hiếm người ta còn chịu nhiều biện pháp mạnh và với cường độ liên tục gây ức chế tâm lý, lo sợ và hành động thiếu kiềm chế mà hậu quả pháp lý thường rất nguy hiểm.

Nhiều chủ nợ thậm chí còn vướng vòng lao lý vì kiểu đòi nợ giang hồ, xã hội đen. Những thực tế đó có lẽ là một trong số những lý do dẫn tới dịch vụ thu hồi nợ của các doanh nghiệp phải dừng lại vào ngày 1/1/2021 theo quy định của Luật Đầu tư 2020. 

Cấm dịch vụ đòi nợ thuê có phải là cách giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, chưa bao giờ các giải pháp cấm đoán, ngăn chặn của Luật pháp phát huy được hiệu quả và tác dụng mong muốn. Một số thậm chí còn có tác dụng ngược, gây ra những hệ quả xấu trong đời sống người dân.

Thực tế vậy, khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 thì tất cả các hoạt động thu hồi nợ của doanh nghiệp được cấp phép và hoạt động chân chính, tuân thủ luật pháp sẽ bị buộc phải dừng lại.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chủ nợ, người bán hàng hóa, dịch vụ mất đi một cơ chế để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi không thể sử dụng các doanh nghiệp thu hồi nợ chân chính, trung thực thực hiện việc thu hồi các khoản nợ.

Khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 thì chủ nợ và người bán hàng hóa, dịch vụ chỉ có thể sử dụng Tòa án, Trọng tài và Luật sư như là những cứu cánh cuối cùng để thu hồi các khoản nợ.

Gây hiểu nhầm với dịch vụ pháp lý của luật sư về thu hồi nợ.

Khi các hoạt động thu hồi nợ của doanh nghiệp bị chấm dứt kể từ ngày 01/01/2021 thì các tổ chức, cá nhân có ý định thu hồi nợ sẽ sử dụng dịch vụ pháp lý của các tổ chức hành nghề Luật mà ở đó chủ thể có vai trò quan trọng nhất là Luật sư để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đây sẽ là một công cụ pháp lý quan trọng để chủ nợ bảo vệ quyền lợi của mình, tạo động lực cho các chủ thể khác trong xã hội tham gia vào các giao dịch kinh tế, dân sự.

Điều gây ra không ít băn khoăn cho những người trong cuộc khi Luật Đầu tư 2020 cấm dịch vụ thu hồi nợ đó là: Vậy các dịch vụ pháp lý do Luật sư thực hiện để hỗ trợ khách hàng sẽ hoạt động như thế nào sau ngày 01/01/2021.

Và để thực hiện các dịch vụ của mình, Luật sư sẽ liên tục phải sử dụng các kỹ năng khác nhau để “để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng”. 

cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Chẳng hạn kỹ năng thương lượng, đàm phán, kỹ năng phân tích vấn đề, kỹ năng soạn thảo đơn từ và liên hệ với các cơ quan chức năng.

Các dịch vụ nói trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư và không liên quan đến các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như được nêu tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, trong đó có ngành, nghề Luật sư.

Nói cách khác, Luật Đầu tư sửa đổi số 61/2020/QH14 ra đời là cơ sở để khẳng định rằng: sau ngày 01/01/2021 chỉ có Luật sư hoặc tổ chức hành nghề được cấp phép hành nghề hợp pháp tại Việt Nam mới là chủ thể duy nhất có thể hỗ trợ, trợ giúp cho khách hàng trong việc thu hồi các khoản nợ.

Lợi ích của luật sư khi tham gia hỗ trợ cho khách hàng khi thu hồi nợ.

Không phải ngẫu nhiên mà việc thu hồi các khoản nợ (do vay tiền, vay tài sản hay thực hiện một nghĩa vụ thanh toán cho người bán v.v) lại trở nên khó khăn, vất vả và tốn kém với các chủ nợ. Có nhiều lý do dẫn tới tình trạng này, trong đó phải kể tới:

Thứ nhất, chủ nợ chưa có được các kỹ năng, kỹ thuật và phương án thu hồi nợ phù hợp

Khi tới hạn, các chủ nợ thường chỉ dựa vào mối quan hệ thân hữu để yêu cầu thanh toán. Khi người vay hoặc người mua trì hoãn việc trả nợ thì các chủ nợ ngoài giải pháp chờ đợi thường không biết cách để thu hồi các khoản nợ cho hiệu quả.

Thứ hai, nhiều khoản nợ cần thẩm định giá trị pháp lý, cơ sở phát sinh nghĩa vụ trả nợ cũng như khoản tiền lãi (nếu có)

Khi cho vay hoặc khi cung cấp một dịch vụ, hàng hóa nhất định thì người cho vay hoặc người bán chỉ nghĩ rất đơn giản rằng: người vay hoặc người mua sẽ có nghĩa vụ trả nợ hoặc thanh toán ngay khoản tiền còn nợ.

Tuy nhiên, trong hợp đồng vay, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán thường có những quy định về thời hạn trả nợ, cơ sở để xác định nghĩa vụ, thời hạn trả v.v.

Do vậy, không ít chủ nợ và người cung cấp dịch vụ, hàng hóa không nắm rõ các quy định này dẫn tới việc thu hồi các khoản nợ không phù hợp với quy định của hợp đồng, của pháp luật

Thứ ba, thỏa thuận về việc trả nợ Thậm chí, khi các bên đã đạt được các thỏa thuận về việc trả nợ thì chủ nợ, người bán cũng không dễ dàng có thể soạn thảo được các quy định pháp lý chặt chẽ

Thứ tư, về các phương án tái cấu trúc nợ

Sẽ rất khó khăn cho các bên khi phải xử lý việc tái cơ cấu khoản nợ, giảm nghĩa vụ trả lãi hoặc các thỏa thuận khác để tạo điều kiện cho bên vay, người mua hàng hóa, dịch vụ có cơ hội để thu xếp tài chính và để thanh toán các khoản nợ.

Khó khăn khi chủ nợ tự mình thu hồi nợ

Do vậy, Luật sư sẽ là người hỗ trợ các bên xử lý các vấn đề phát sinh trong việc thu hồi các khoản nợ. Thậm chí, trong trường hợp cần thiết thì Luật sư sẽ biết cách tư vấn cho chủ nợ, người vay, người mua hàng hóa, dịch vụ các phương án khác nhau để lựa chọn, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.

Khi cần, Luật sư có thể thay mặt khách hàng để khởi xướng một vụ kiện dân sự, hoặc khi có yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ trình báo và tố giác tội phạm tới các cơ quan chức năng.

Ngược lại, ở vị trí bảo vệ cho người vay, người mua hàng hóa, dịch vụ thì Luật sư cũng có thể thay mặt khách hàng điều đình, đàm phán với chủ nợ, người bán hoặc với các cơ quan bảo vệ pháp luật để có hướng xử lý kịp thời.

Khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực, Luật sư nên là một công cụ pháp lý quan trọng để chủ nợ bảo vệ quyền lợi của mình, tạo động lực cho các chủ thể khác trong xã hội tham gia vào các giao dịch kinh tế, dân sự.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là nội dung tư vấn về cấp phép giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư của nhân viên Luật Rong Ba. Luật Rong Ba miễn phí gửi tới quý độc giả mọi thắc mắc xin gọi vào số hotline tư vấn!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775