Công ty con là gì?

công ty con là gì? Khái niệm về công ty con không còn quá xa lạ tại Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế thì còn khá nhiều người chưa nắm được các quy định liên quan đến loại hình công ty con.

Vậy Luật doanh nghiệp năm 2014 đã có những quy định như thế nào về công ty mẹ con? Trình tự thủ tục thành lập công ty con có gì khác biệt so với việc thành lập một doanh nghiệp thông thường?

Để giúp Quý Khách hàng hiểu rõ hơn công ty thành viên là gì? rõ hơn các quy định của pháp luật về công ty con cũng như quy trình hồ sơ thành lập công ty con, chúng tôi xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau.

Công ty con là gì? Quyền, trách nhiệm của công ty mẹ công ty con như thế nào?

Tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về công ty mẹ, công ty con như sau:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng 01 (một) công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Căn cứ theo quy định trên có thể hiểu rằng công ty con là doanh nghiệp, trong đó một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ do một doanh nghiệp khác (công ty mẹ) nắm giữ và bị doanh nghiệp đó kiểm soát chiến lược kinh doanh.

Quyền, trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

Tại sao cần phải thành lập công ty con?

Nếu đặt câu hỏi này với các doanh nghiệp nhỏ thì có thể chúng ta sẽ không thể nhìn thấy hết ý nghĩa của việc thành lập công ty con.

Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp lớn, các Tập đoàn đa nghề, đa lĩnh vực thì việc thành lập công ty con lại có ý nghĩa quan trọng và trở nên cần thiết.

Điều này có thể thấy rõ ở các doanh nghiệp, tập đoàn có ngành nghề kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi đánh giá rằng, việc thành lập công ty con phụ thuộc chủ yếu vào ý chí, mong muốn và định hướng phát triển của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thành lập các công ty con nhằm mục đích có thể là duy trì chế độ sổ sách và chi phí riêng biệt; hạn chế trách nhiệm nếu phá sản; thuận lợi khi trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như sau:

Tách riêng thành các pháp nhân riêng biệt nhằm duy trì chế độ sổ sách và chi phí riêng biệt: Các Công ty con sau khi thành lập là các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập so với công ty mẹ, có cơ cấu tổ chức, có tài sản riêng, và tự chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các công ty con cũng được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, do đó, các công ty con là doanh nghiệp chịu sự được điều chỉnh bởi các quy định như: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư năm 2014, cũng như các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, và công ty con phải tuân thủ các quy định về kế toán, sổ sách,…

Vì vậy, việc thành lập công ty con sẽ cho thấy rõ ưu điểm là tách biệt nguồn vốn, khoản thu, chi phí, tài sản và sổ sách liên quan.

Tách riêng phạm vi trách nhiệm của từng pháp nhân. Như đã đề cập ở trên, công ty con là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập. Vì vậy, trường hợp công ty con hoặc công ty mẹ phá sản, sẽ không ảnh hưởng đến công ty còn lại.

Thuận lợi về mặt thủ tục trong trong hoạt động kinh doanh: Điều này sẽ thấy rõ ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Nếu thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo hình thức chuyển nhượng vốn của công ty thực hiện dự án có có những điểm ưu việt hơn như: hồ sơ thủ tục chuyển nhượng, tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu các tranh chấp về các nghĩa vụ đối với các bên thứ ba; việc chuyển nhượng dự án đầu tư theo hình thức chuyển nhượng vốn dễ dàng hơn về mặt hạch toán, kế toán, thuế của công ty mẹ.

Ngoài ra, cũng có nhiều công ty, tập đoàn vì muốn tạo ra sự cạnh tranh trong nội bộ doanh nghiệp, tập đoàn để thúc đẩy phát triển kinh doanh mà sẵn sàng thành lập các công ty con.

Việc các doanh nghiệp trong nội bộ cạnh tranh sẽ giúp cho các công ty con nỗ lực hơn để nâng cao hiệu quả, mang về nhiều lợi nhuận hơn.

Quy trình thành lập công ty con theo quy định pháp luật.

Về bản chất, công ty con là một doanh nghiệp độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài sản và chịu trách nhiệm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, quy trình thủ tục thành lập công ty con không có sự khác biệt so với quy trình thành lập công ty cổ phần, thành lập doanh nghiệp thông thường. Việc thành lập công ty con cũng phải trải qua các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin trước khi thành lập doanh nghiệp.

Như đã đề cập và phân tích ở trên, công ty con là doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, do vậy khi thành lập cần phải chuẩn bị các thông tin như sau:

Về trụ sở công ty: Doanh nghiệp phải đảm bảo có trụ sở chính theo quy định tại Điều 43 Luật doanh nghiệp 2014.

Theo đó địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bao gồm các thông tin: số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trên thực tế Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh trụ sở mà người thành lập doanh nghiệp phải cam kết về trụ sở của mình là hợp pháp.

Về loại hình công ty con: Tùy vào mục đích và nhu cầu, khi thành lập công ty con Quý Khách hàng có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp như sau: Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh.

Về Tên Công ty con: Việc đặt tên công ty con phải đảm bảo phù hợp quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Theo đó, tên công ty con dự kiến thành lập không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tên đã có. Thông thường, các khách hàng thường đặt tên doanh nghiệp theo sở thích hoặc có liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty mà không tự kiểm tra được là tên có gây trùng hay nhầm lẫn và có khả năng đăng ký được hay không.

Về vốn điều lệ khi thành lập công ty con: Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định vốn điều lệ là thông tin bắt buộc cần phải có nhưng lại không có quy định cụ thể mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa đối với các loại hình doanh nghiệp.

Phụ thuộc ngành nghề kinh doanh mà khi thành lập công ty con có thể phải đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu nhất định. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì vốn điều lệ do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm.

Về ngành nghề kinh doanh của công ty con: Hiến pháp năm 2013 quy định rõ, cá nhân, tổ chức được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Do đó, căn cứ vào mục tiêu hoạt động, doanh nghiệp kê khai các ngành nghề trong bộ hồ sơ đăng ký. Đối với một số ngành nghề nhất định, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty con.

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (tùy loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập mà sử dụng mẫu theo quy định của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

Điều lệ công ty: Điều lệ công ty con phải đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Với các công ty con là công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần thì cần phải chuẩn bị danh sách thành viên, cổ đông

Ngoài ra, việc chuẩn bị hồ sơ  quy trình thành lập doanh nghiệp con còn tùy thuộc và loại hình của công ty mẹ, ví dụ:

+ Công ty mẹ là công ty TNHH 01 thành viên thì khi thành lập công ty con phải có quyết định về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty con của chủ sở hữu

+ Công ty mẹ là công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phải có quyết định về việc cử người góp vốn quản lý công công ty con của Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Công ty mẹ là công ty cổ phần phải có quyết định về việc cử người góp vốn quản lý công ty con của Hội đồng quản trị

Lưu ý: Người được công ty mẹ cử làm đại diện góp vốn vào công ty con không bắt buộc phải là thành viên hoặc cổ đông trong công ty mẹ.

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty con trong trường hợp người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục thành lập công ty con, cần chuẩn bị các tài liệu nộp kèm bộ hồ sơ như sau:

Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của các thành viên trong công ty;

Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty mẹ;

Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được công ty mẹ cử góp vốn và quản lý công ty con.

Lưu ý: Đối với chứng minh nhân dân thì phải còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật là không quá 15 (mười năm) năm. Các bản sao photo có công chứng không được quá 06 tháng so với thời điểm nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty con tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty con dự định đặt trụ sở.

Thời gian cấp giấy phép cho công ty con: Sau 03 ngày làm việc, tính từ ngày nộp hồ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy phép kinh doanh công ty con.

Bước 4: Nhận kết quả thực hiện thủ tục.

Trên cơ sở việc kiểm tra hồ sơ thành lập công ty con mà Quý Khách hàng đã nộp, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét, cấp và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì sẽ thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc cần thiết sau khi thành lập.

Nếu mới chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì là chưa đủ để công ty con có thể hoạt động. Vì vậy, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các công ty con cần phải thực hiện các thủ tục sau:

Khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức và số lượng con dấu, miễn phải đảm bảo con dấu phải thể hiện tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Sau khi khắc dấu xong, để sử dụng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu theo mẫu tại Phụ lục II-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Treo biển doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, kế toán; đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ, kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý, mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng với phòng đăng ký kinh doanh, nộp thuế điện tử, in và đặt in hóa đơn,……

Bổ sung các giấy phép kinh doanh, các điều kiện cần thiết khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Các thủ tục khác liên quan đến lao động, bảo hiểm,…..

Dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ thành lập công ty con của chúng tôi.

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp, dịch vụ thành lập công ty con như:

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý có liên quan đến công ty con như: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, thủ tục, đề án thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty con và các lưu ý khi thành lập;

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty con bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký thành lập biên bản góp vốn, điều lệ công ty, thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu, thông báo tài khoản ngân hàng,…..

Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty con, nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu, mở tài khoản ngân hàng, hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng,…theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ;

Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập và trong quá trình hoạt động kinh doanh như: việc tổ chức nội bộ, cơ cấu tổ chức, vấn đề về lao động, tiền lương, thuế, bảo hiểm, hợp đồng phục vụ hoạt động kinh doanh,…….

Là đơn vị được nhiều Quý Khách hàng đánh giá là đơn vị uy tín, vì vậy chúng tôi cam kết các nội dung tư vấn là phù hợp theo quy định của pháp luật, việc triển khai thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Đối với các khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ và các khách hàng quen thuộc, chúng tôi miễn phí tư vấn các vấn đề phát sinh và/hoặc tặng dấu chức danh cho Quý Khách hàng.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

công ty con là gì

công ty con là gì

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp Quý Khách hàng nắm được công ty mẹ là gì? quy định như thế nào là công ty con, quy trình thủ tục thành lập công ty con theo quy định của pháp luật.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật Rong Ba, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email để được hỗ trợ.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775