Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

Theo luật thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào Ngân sách Nhà nước sau khi tính các khoản đã được giảm trừ.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Có thể thấy, thu nhập chịu thuế cá nhân lớn nhất và ổn định nhất xuất phát từ nguồn tiền lương. Do đó, đối với các doanh nghiệp, vấn đề chi trả lương cho nhân viên chiếm một phần không hề nhỏ vào nguồn thu của Ngân sách Nhà nước.

Cũng vì lý do này, kê  khai thuế TNCN; quyết toán TNCN không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn là vấn đề đáng quan tâm của các doanh nghiệp.

Cùng với nghĩa vụ kê khai thuế TNCN, nghĩa vụ quyết toán thuê thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp cũng vô cùng quan trọng.

Để hỗ trợ quyết toán thuế TNCN cho Quý khách hàng một cách đơn giản và hiệu quả nhất, Luật Rong Ba xin phép  tổng hợp các thông tin cần thiết và hướng dẫn làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai thuế TNCN (hay còn gọi tắt là “Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN”)qua bài viết phía dưới:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn quyết toán thuế TNCN); kê khai thuế TNCN.

Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế là một công việc bắt buộc của doanh nghiệp sau một thời gian thành lập nhằm mục đích xác định các loại thuế phải nộp đối với một doanh nghiệp như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân… là một phần trong quyết toán thuế, quyết toán thuế cá nhân nhằm để cơ quan thuế truy thu và quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Trong quyết toán thuế cá nhân, ngoài những trường hợp thông thường, Quý khách cũng cần phải lưu ý đến các vấn đề như: quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước, quyết toán thuế TNCN không đủ 12 tháng, quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài

Quyết toán thuế cá nhân chỉ diễn ra sau khi bạn đã đăng ký thuế TNCN và kê khai thuế TNCN . Hiện tại, vấn đề này được quy định cụ thể như sau:

Các đối tượng phải kê khai thuế TNCN, đăng ký thuế TNCN.

Theo quy định tại Điều 24 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng phải đăng ký và kê khai thuế TNCN bao gồm: 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng. 

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp. 

Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

Các đơn vị sự nghiệp. 

Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài. 

Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài. 

Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác. 

Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm.

Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân có các thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác. 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam. 

Cá nhân chuyển nhượng bất động sản (thực hiện khai qua mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân nhà đất)

Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu). 

Người phụ thuộc theo quy định được giảm trừ gia cảnh.

Hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Thông tư 95/2016/TTBTC thì hồ sơ đăng ký thuế TNCN:

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số cá nhân tại cơ quan thuế hồ sơ gồm.

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT.

Người có quốc tịch Việt Nam: bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc bản sao chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài (người không có quốc tịch Việt Nam): bản sao (không yêu cầu chứng thực) hộ chiếu còn hiệu lực.

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập hồ sơ gồm.

Văn bản ủy quyền và giấy tờ cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đới với người có quốc tịch Việt Nam hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài (người không có quốc tịch Việt Nam)

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân bằng giấy.

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp cho doanh nghiệp ( cơ quan chi trả thu nhập).

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT (căn cứ vào giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân kèm theo để đưa thông tin vào tờ khai).

Nộp tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT trực tiếp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Bước 3: Tiếp nhận và thông báo kết quả mã số thuế cá nhân.

Đối với hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân online (theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC).

Quý khách muốn đăng ký thuế thu nhập cá nhân online thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai tờ khai đăng ký thuế đối với từng trường hợp và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Tiếp nhận và thông báo kết quả:

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận và gửi Thông báo theo mẫu 01/TB-TĐT cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký thuế để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến hoặc thông báo lý do không nhận hồ sơ cho người nộp thuế.

Thời gian giải quyết: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan thuế kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế.

Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thủ tục quyết toán thuế TNCN, thời gian quyết toán thuế TNCN, quy trình quyết toán thuế TNCN… đều được Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN và làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo thông tư thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp (tổ chức chi trả thu nhập): quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã chi trả trong năm. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN áp dụng đối với các doanh nghiệp có trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế theo thông tư hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân.

Người lao động (Cá nhân có thu nhập): quyết toán cho phần mà mình đã được nhận trong năm. điều chỉnh quyết toán thuế TNCN áp dụng với người lao động nộp thiếu TNCN hoặc nộp thừa thuế TNCN theo quy định về thuế thu nhập cá nhân mà muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Mối liên hệ giữa doanh nghiệp và người lao động: Cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán nếu đủ điều kiện ủy quyền theo quy định. Trường hợp ủy quyền này sử dụng mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC thay thế cho ủy quyền mẫu 04 2 TNCN ban hành kèm theo thông tư 28/2011/TT-BTC. Lưu ý, những cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức (doanh nghiệp) quyết toán thay bao gồm:

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỉ lệ 10% (khấu trừ 10 thuế thu nhập cá nhân)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với một người sử dụng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai (Thu nhập vãng lai là gi? – Là nguồn thu nhập không thông qua Hợp đồng lao động, những nguồn thu nhập này phải chịu thuế thu nhập cá nhân vãng lai, tương tự như thuế thu nhập cá nhân bất thường (thuế thu nhập bất thường) đối với những khoản thu bất thường như trúng xổ số…) trên 10 triệu đồng trên 1 tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 đơn vị trở lên trong năm. (Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên)

Những trường hợp không được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay thì phải thực hiện thủ tục tự quyết toán thuế TNCN.

Còn lại là những trường hợp không quyết toán thuế TNCN.

Thứ hai, Thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định về quyết toán thuế (tại Luật quản lý thuế, khoản 2 Điều 32) thời gian nộp quyết toán thuế TNCN là chậm nhất là ngày thứ chín mươi, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính và cũng theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Thứ ba, Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp nộp quyết toán thuế TNCN thì chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

Mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân) theo mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu tính thuế lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Phụ lục bảng kê chi tiết các cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN

Thư xác nhận thu nhập hay còn gọi là giấy xác nhận thu nhập cá nhân nếu có yêu cầu của Cơ quan thuế cho một số trường hợp đặc biệt như: người lao động có thu nhập từ 2 nơi trở lên…. (theo mẫu xác nhận thu nhập cá nhân mẫu số 20 txn TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân quyết toán thuế TNCN/kê khai thuế TNCN chuẩn bị hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Mẫu quyết toán thuế TNCN (mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân )theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Hoặc mẫu 09 kk TNCN theo thông tư 156 /2013/TT-BTC (tại phần phụ lục thông tư 156) dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. (mẫu số 09 kn TNCN)

Phụ lục theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN, chứng từ thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn thuế thu nhập cá nhân chứng minh số tiền thuế đã được khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN hay còn được gọi là giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN nếu có yêu cầu của Cơ quan thuế đối với một số trường hợp đặc biệt: Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên… (Sử dụng mẫu thư xác nhận thu nhập theo thông tư 92/2015/TT-BTC: mẫu 20 txn TNCN)

Lưu ý:  Để có chứng từ khấu trừ thuế thuế TNCN, cần làm thủ tục xin cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bao gồm.

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục thông tư 92/2015/TT-BTC.

Bản công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nơi mình ký hợp đồng lao động.

Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp nơi mình ký hợp đồng lao động.

Bản công chứng giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân) của người có tên trên giấy giới thiệu của doanh nghiệp hoặc bản photo giấy tờ tùy thân trên và mang bản gốc theo để xuất trình đối chiếu.

Nộp hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Phòng Ấn chỉ Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.

Sau khi nộp đầy đủ bộ hồ sơ nêu trên tại Phòng Ấn chỉ, nhân viên thuế sẽ xuất trình cho người nộp hồ sơ một Phiếu xuất ấn chỉ có chữ ký của Trường phòng Ấn chỉ và đóng dấu treo của Cục thuế/Chi cục thuế nơi nộp hồ sơ.

Cuối cùng người nộp được cấp một quyển chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thủ tục nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thứ nhất, Đối với doanh nghiệp.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại Cục thuế/Chi cục thuế trực tiếp quản lý, cụ thể:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi mà tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi mà tổ chức đóng trụ sở chính.

Cách nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cập nhật MST của các cá nhân

Cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân: truy cập trang web gdt.gov.vn hoặc TNCNonline.com.vn, tải phần mềm hỗ trợ kê khai, khai thuế điện tử iHTKK hoặc hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra có thể cài đặt thêm các phần mềm tính thuế thu nhập online để nắm được các thông tin quyết toán thuế sẽ được hoàn lại hay nộp thêm sau khi kê khai thuế thu nhập cá nhân của bản thân và các thông tin có liên quan khác hoặc các phần mềm hỗ trợ tương tự như kế toán thuế thu nhập cá nhân

Khai quyết toán thuế: sử dụng một trong các phần mềm trên, nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu sẽ từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai quyết toán thuế.

Kết xuất dữ liệu ra file excel để lưu tại tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp), kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi Cơ quan thuế.

Gửi hồ sơ quyết toán thuế:

Quyết toán thuế online (đối với các tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử)

Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK), truy cập vào trang: www.kekhaithue.gov.vn để gửi file dữ liệu. Đối với tổ chức trả thu nhập sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện các bước như trên thông qua các nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file dữ liệu.

Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử (khai báo thuế thu nhập cá nhân online) không phải gửi hồ sơ quyết toán thuế bản giấy.

Quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế (đối với các tổ chức trả thu nhập chưa khai thuế điện tử)

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm file dữ liệu quyết toán thuế, hồ sơ quyết toán thuế bản giấy có ký tên, đóng dấu.

Hồ sơ quyết toán thuế bản giấy gửi trực tiếp đến Cơ quan thuế quản lý, file dữ liệu quyết toán thuế gửi trên trang thông tin điện tử: TNCNonline.com.vn hoặc thêm vào USB gửi trực tiếp đến Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu: Đối với tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân online vn (khai thuế điện tử) theo dõi kết quả gửi file dữ liệu tại http://nhantokhai.gdt.gov.vn. Các tổ chức trả thu nhập chưa khai thuế điện tử truy cập vào trang; TNCNonline.com.vn để theo dõi kết quả.

Điều chỉnh số liệu quyết toán thuế nộp TNCN: trong trường hợp có sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo điều chỉnh của Cơ quan thuế, tổ chức trả thu nhập theo hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN hoặc hướng dẫn điều chỉnh quyết toán thuế TNCN của Cơ quan thuế để thực hiện.

Thứ hai, Đối với cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trả thu nhập cho cá nhân/Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú

Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Cá nhân trong năm mà có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Cách nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tự quyết toán thuế TNCN: thực hiện các bước tương tự như tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp).

Quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài/quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước.

Xác định người nước ngoài là cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam.

Người nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam khi thỏa mãn 1 trong các điều kiện được liệt kê dưới đây:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm theo lịch dương hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một ngày.

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn:

Lưu ý: Nếu thu nhập chịu thuế của người nước ngoài nhận được bằng ngoại tệ thì phải quy đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế.

Người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam: là người không đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.

Ủy quyền thực hiện quyết toán thuế.

Người nước ngoài là cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Người nước ngoài có được thu nhập từ tiền lương, tiền công như trên, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác, thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất.

Trực tiếp thực hiện quyết toán thuế.

Người nước ngoài là cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền công, tiền lương hoặc có nhiều nguồn thu nhập chịu thuế TNCN mà có số thuế phải nộp thêm/có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Người nước ngoài là cá nhân chỉ có thu nhập tiền lương, tiền công nhưng là cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên.

Người nước ngoài là cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh.

Trường hợp người nước ngoài chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế.

Trường hợp đặc biệt.

Người nước ngoài cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên mà thuộc diện quyết toán thuế thì sẽ có các tính thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế riêng.

Người nước ngoài là cá nhân cư trú kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.

Bao gồm các trường hợp:

Trường hợp người nước ngoài nhận thu nhập từ tổ chức Quốc tế, Đại sứ quan, Lãnh sự quán hay nhận thu nhập từ nước ngoài thì phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài cùng với Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp người nước ngoài nộp thuế TNCN từ thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ phải nộp thêm những chứng tử thuế thu nhập cá nhân đó trong hồ sơ khai quyết toán.

Theo quy định của pháp luật nước ngoài, ví dụ như các quy định về thuế thu nhập cá nhân ở mỹ cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế mà đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế mà đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế căn cứ vào đối tượng khai quyết toán thuế chia thành các trường hợp như sau:

Người nước ngoài chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế trong năm thì nộp tại Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Người nước ngoài chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thì nộp hồ sơ tại:

Cơ quan thuế trực tiếp thực hiện quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu người nước ngoài đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng nếu người nước ngoài thay đổi nơi làm việc trong năm và đã tính giảm trừ gia cảnh tại nơi làm việc cuối cùng.

Chi cục Thuế nơi mà người nước ngoài cư trú nếu người nước ngoài thay đổi nơi làm việc trong năm nhưng không tính giảm trừ gia cảnh tại nơi làm việc cuối cùng.

Cách thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.

tương tự như cách thức nộp hồ sơ quyết toán thuế cho các tổ chức chi trả thu nhập (doanh nghiệp) và cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân với Cơ quan thuế.

Nộp thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Có hai cách thức để nộp tiền thuế thu nhập cá nhân:

Nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp: Người nộp thuế lập giấy nộp tiền (theo mẫu giấy nộp tiền) sau đó điền đầy đủ thông tin trên mẫu và đem tiền ra Ngân hàng nộp;

Nộp thuế thu nhập cá nhân online: Người nộp thế truy cập vào trang web: thuedientu.gdt.gov.vn vào phần nộp tiền, chọn Ngân hàng sau đó kê khai thông tin theo hướng dẫn trên trang web yêu cầu và chuyển khoản số tiền cần nộp vào số tài khoản của Ngân hàng đã chọn.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân kê khai thuế TNCN.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ quan trọng và cơ bản nhất về vấn đề kê khai thuế TNCN; quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả cá nhân thuộc đối tượng phải thực hiện các thủ tục trên.

Tuy nhiên để kê khai, quyết toán thuế TNCN một cách hiệu quả và hướng đến mục đích giảm thiểu tối đa mức thuế phải nộp cho doanh nghiệp/cá nhân nhất thì không phải là điều đơn giản đặc biệt là đối với khách hàng là cá nhân hay khách hàng là doanh nghiệp nhưng có bộ phận kế toán chưa hoàn thiện.

Với phương châm đồng hành và bảo đảm tối đa cho lợi ích của Khách hàng, Chúng tôi tự tin là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ quyết toán thuế tncn nhanh chóng – hiệu quả – chính xác – tiết kiệm chi phí nhất.

Những lý do khiến bạn không nên bỏ qua dịch vụ kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Chúng tôi.

Công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế nói chung về dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân nói riêng được đánh giá thuộc top đầu tại Việt Nam bởi khách hàng sử dụng dịch vụ;

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuế đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân;

Đội ngũ Kế toán, kiểm toán giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo;

Thực hiện Quyết toán thuế và Tư vấn thuế cho hàng nghìn khách hàng là doanh nghiệp khắp cả nước, khách hàng là người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam (Quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài/quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước)

Sẵn sàng tư vấn Dịch vụ Miễn phí 24/7;

Giá phí Dịch vụ Quyết toán thuế hợp lý và cạnh tranh trên thị trường đồng thời luôn có các chính sách ưu đãi cho Doanh nghiệp mới thành lập, Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp;

Cam kết hoàn trả 100% chi phí thuế phát sinh do việc làm sai quy định hoặc không làm đúng theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Doanh nghiệp;

Các dịch vụ kê khai, quyết toán thuế TNCN do chúng tôi cung cấp bao gồm.

Tư vấn miễn phí các quy định pháp luật điều chỉnh về dòng thuế thu nhập cá nhân: các đối tượng phải nộp thuế; hướng dẫn đăng ký thuế thu nhập cá nhân; xác định phần thu nhập chịu thuế; xác định giảm trừ gia cảnh; xác định đối tượng phụ thuộc; nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên; những trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân bất thường; những trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân vãng lai….

Tư vấn hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân miễn phí: cung cấp mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân; cung cấp mẫu thư xác nhận thu nhập; hướng dẫn sử dụng các chứng từ thuế thu nhập cá nhân trong khi kê khai thuế TNCN (nếu có)….tất cả các giấy tờ cần thiết trong bộ hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân; lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân…

Tư vấn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoàn toàn miễn phí cho tất cả các vấn đề liên quan như: đối tượng phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân; hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân; trình tự, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân; hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Cung cấp dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng, bao gồm: chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng; thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng….

Cung cấp dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng bao gồm: chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng; tiến hành thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng; thực hiện nộp thuế cho khách hàng sau khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân….

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng các dịch vụ thuế có liên quan như: dịch vụ kê khai thuế; dịch vụ kế toán thuế cuối năm

Cách thức sử dụng dịch vụ quyết toán thuế tncn, kê khai thuế TNCN do chúng tôi cung cấp.

Khách hàng liên hệ sử dụng dịch vụ hoặc đơn giản là để được tư vấn các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân miễn phí;

Sau khi tiếp nhận thông tin của Khách hàng, đội ngũ Kế toán, Kiểm toán nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn thuế cho khách hàng: mức đóng thuế; các trường hợp giảm trừ gia cảnh; xác định đối tượng phụ thuộc để xác định mức thu nhập chịu thuế…

Sau quá trình tư vấn và tiếp nhận thông tin, đội ngũ Kế toán, kiểm toán của Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập các chứng từ cần thiết để chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân….và thông báo mức đóng thuế, mức hoàn thuế (nếu có) cho khách hàng.

Tiếp đó, nếu Khách hàng đồng ý với các thông tin về mức đóng thuế…do Kế toán của Chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục kê khai thuế hoặc nộp thuế cho Khách hàng và hoàn tất các hồ sơ có liên quan trong gói dịch vụ kê khai/quyết toán thuế TNCN.

Uy tín – chuyên nghiệp – chính xác – hiệu quả – tiết kiệm – tận tâm đó là những gì Quý Khách được tận hưởng khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân do chúng tôi cung cấp.

Để sử dụng dịch vụ, chỉ bằng một thao tác đơn giản, đó là liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ những dịch vụ tốt nhất.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

dịch vụ quyết toán thuế tncn

dịch vụ quyết toán thuế tncn

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775