Mở trung tâm ngoại ngữ

Cùng với sự hội nhập về kinh tế, văn hóa xã hội thì nhu cầu giao tiếp, dạy và học ngoại ngữ là vô cùng lớn. Bởi vì ngoại ngữ sẽ giúp con người kết nối, chia sẻ kiến thức, học hỏi lẫn nhau. Nhu cầu học ngoại ngữ tăng cao, chính vì vậy mà các trung tâm ngoại ngữ tại tphcm mở ra ngày càng nhiều.

Vậy, mở trung tâm tiếng anh cần bao nhiêu vốn? mở trung tâm tiếng anh cần những gì? phải đáp ứng các điều kiện gì để thành lập trung tâm ngoại ngữ? thủ tục trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào? Tất cả các thắc mắc trên sẽ được chúng tôi giải đáp và tổng hợp, hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý để làm giấy phép trung tâm ngoại ngữ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật doanh nghiệp năm 2014);

Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (Luật giáo dục năm 2005);

Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Luật giáo dục năm 2019);

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 46/2017/NĐ-CP);

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 135/2018/NĐ-CP);

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT);

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2018 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT).

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Theo quy định của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thì Quý Khách hàng muốn thành lập, hoạt động trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng quy định về điều kiện thành lập và điều kiện hoạt động, cụ thể như:

Về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm (Điều 46 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP).

Về điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục (Điều 48 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP):

Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền.

Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ ca học.

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2 /học viên/ ca học.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, hiện nay, Điều 46 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP và Điều 48 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Do đó, theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ là cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP như sau:

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Ngoài ra, tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT có quy định cụ thể các điều kiện như sau:

Thứ nhất, về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Điều 5 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT quy định về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: Giám đốc; Phó giám đốc; Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; Các hội đồng tư vấn; Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể.

Vì vậy, điều kiện mở trung tâm tiếng anh nói riêng hay trung tâm ngoại ngữ nói chung, đội ngũ cần đáp ứng các điều kiện như sau:

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý có thẩm quyền về mọi hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có nhân thân tốt; Có năng lực quản lý; Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ) và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

Giáo viên dạy ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 18 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

 Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thứ hai, về cơ sở vật chất trang thiết bị, tài liệu dạy học phải đáp ứng điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ.

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT thì trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.

Vậy, mở trung tâm ngoại ngữ cần những gì về cơ sở vật chất? Cơ sở vật chất trang thiết bị: Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính phù hợp theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm, trong đó có hoạt động dạy ngoại ngữ phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học và trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, phải tuân thủ các yêu cầu tối thiểu:

Địa điểm tổ chức dạy học phải đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở cách xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

Phòng học phải đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

Kích thước bàn, ghế cho học sinh ngồi và việc bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

Bảng học chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000;

Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, thủ tục mở trung tâm dạy thêm.

Như đã đề cập ở trên, để thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau. Nội dung sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý Khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết nhất và những lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục:

Thứ nhất, quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Quý Khách hàng lưu ý, khi đăng ký doanh nghiệp cần lựa chọn mã ngành 8559 giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Trung tâm ngoại ngữ trong ngành nghề kinh doanh.

Điều này giúp Quý Khách hàng tránh được những sai sót không đáng có nếu như chỉ ghi “dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại” giống như hướng dẫn của Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Lưu ý lag khi doanh nghiệp thành lập mới thường không được phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong đó có ngành nghề kinh doanh) nên cần hoàn thiện việc xin cấp giấy tờ này.

Tùy nhu cầu, mong muốn liên kết mở trung tâm ngoại ngữ hoặc mở trung tâm ngoại ngữ cho trẻ em mà Quý Khách hàng có thể thành lập công ty. Để thành lập công ty, Quý Khách hàng cần thực hiện các công việc theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng anh bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;

Bản sao y công chứng một trong các giấy tờ chứng thực:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

Quyết định góp vốn thành lập công ty đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục.

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, Quý Khách hàng nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trong thời gian từ 03 (ba)-05 (năm) ngày làm việc, sau khi Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc như mở trung tâm ngoại ngữ cần bao nhiêu vốn, mở trường mầm non tư thục cần bao nhiêu vốn? Quý Khách hàng cần lưu ý là khi thành lập doanh nghiệp để hoạt động trung tâm ngoại ngữ, pháp luật không có quy định về mức vốn tối thiểu phải đáp ứng.

Bước 2: Đăng bố cáo nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh trong thời hạn 30 ngày.

Quý Khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện đăng bố cáo, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 3: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật doanh nghiệp thì trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia nếu hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới nhất.

Theo quy định tại Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT thì thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Theo quy định tại Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT về thủ tục mở trung tâm tiếng anh thì thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;

Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ quy định trên.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thụ lý và giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục.

Theo quy định tại Điều 49 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT thì thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục bao gồm:

Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục như sau:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc,…;

Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Theo kinh nghiệm mở trung tâm ngoại ngữ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Các quy định khác liên quan đến hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Căn cứ Điều 50 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT quy định về việc sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ.

Trình tự sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ được thực hiện như đối với việc thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại Điều 47 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Tại Điều 51 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT quy định về việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ.

Trình tự thực hiện đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ như sau:

Khi trung tâm ngoại ngữ vi phạm quy định nêu trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo/ Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ, và đề xuất phương án xử lý;

Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ.

Trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động giáo dục, quy định rõ thời hạn đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người học.

Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Theo kinh nghiệm mở trung tâm tiếng anh, và tư vấn cho các trung tâm ngoại ngữ thì sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trung tâm ngoại ngữ nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Tại Điều 52 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT quy định về việc giải thể trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, trung tâm ngoại ngữ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân hợp tác mở trung tâm tiếng anh hoặc thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có thẩm quyền quyết định việc giải thể trung tâm ngoại ngữ.

Trình tự thực hiện giải thể trung tâm ngoại ngữ như sau:

Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra;

Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ.

Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dịch vụ thành lập, mở trung tâm anh ngữ của chúng tôi.

Như những nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp và phân tích ở trên, để thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau.

Vì vậy để có thể thực hiện thành công thủ tục này một cách nhanh chóng thì việc nắm được quy định của luật và có kinh nghiệm thực hiện là rất cần thiết.

Nếu Quý Khách hàng đang tìm kiếm đơn vị có kinh nghiệm thực hiện thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ thì chúng tôi sẽ là đơn vị phù hợp hơn cả. Chúng tôi sẽ:

Tư vấn miễn phí các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ như: vốn điều lệ tiếng anh là gì? giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì? các điều kiện thành lập, điều kiện hoạt động, thủ tục, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, các vấn đề cần lưu ý khi thành lập;

Hỗ trợ soạn thảo và hướng dẫn Quý Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong quá trình Sở Giáo dục và Đào tạo thụ lý và giải quyết hồ sơ;

Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bàn giao kết quả cho Quý Khách hàng;

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết trong quá trình trung tâm ngoại ngữ hoạt động.

mở trung tâm ngoại ngữ

mở trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là các quy định về điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. Hy vọng với những hướng dẫn nêu trên đã giúp Quý Khách hàng nắm thêm được các quy định của pháp luật và có thể áp dụng để tự thực hiện thủ tục.

Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh gặp vướng mắc cần được giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với Luật Rong Ba để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775