Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường là sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp. Tuy nhiên còn khá nhiều doanh nghiệp chưa nắm được đầy đủ các quy định pháp lý về văn phòng đại diện và chi nhánh công ty dẫn đến có những nhầm lẫn giữa hai mô hình này, nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện?

Chúng tôi nhận được rất nhiều thắc mắc của Khách hàng như:

Chức năng của doanh nghiệp là gì?

Thủ tục mở văn phòng đại diện, chi nhánh công ty khác nhau như thế nào?

Hạch toán là gì?

Văn phòng đại diện và chi nhánh công ty có điểm gì khác biệt?

Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Văn phòng đại diện là gì? chi nhánh công ty là gì?

Luật doanh nghiệp năm 2014, Bộ Luật dân sự năm 2015 cho phép các doanh nghiệp được lập ra các đơn vị phụ thuộc có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp; hoặc đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện bảo vệ các lợi ích đó.

Những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có thể được thành lập dưới các mô hình là Chi nhánh công ty hoặc Văn phòng đại diện.

Vậy, chi nhánh là gì?

Tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh không được khác với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ quy định trên có thể thấy, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân nhưng có chức năng là đại diện cho doanh nghiệp, có thể thừa ủy quyền của doanh nghiệp để thực hiện tất cả các chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả hoạt động kinh doanh.

Khái niệm văn phòng là gì?

Văn phòng đại diện là gì? Tại Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về hai khái niệm Văn phòng đại diện và Chi nhánh công ty. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích kinh doanh mà chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức có thể lựa chọn thành lập Chi nhánh công ty hoặc văn phòng đại diện, mỗi mô hình đều có những mặt lợi và mặt hạn chế riêng.

Sự giống nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh công ty.

Thứ nhất, Đều là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều phải đăng ký mã số thuế.

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của Pháp luật về thuế, bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế giúp nhận biết, xác định người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo quy định của pháp luật thì cả văn phòng đại diện và chi nhánh công ty đều phải thực hiện đăng ký mã số thuế theo đúng quy định tại Thông tư 80/2012/TT-BTC, theo đó thì trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản sẽ phải kê khai nhưng đơn vị phụ thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho những đơn vị phụ thuộc đó.

Nội dung trên được thể hiện tại Điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư 80/2012/TT-BTC thì mã số thuế được cấp như sau:

Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh  nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;

Vậy sau khi được cấp mã số thuế thì chi nhánh công ty và văn phòng đại diện có phải đăng ký thuế không? Và thủ tục đăng ký thuế được thực hiện như thế nào?

Việc đăng ký thuế ở đâu, trình tự, thủ tục ra sao, Thời hạn bao lâu, Hồ sơ đăng ký thuế đối với từng cá nhân, tổ chức bao gồm những gì… đều đã được quy định rất cụ thể tại Thông tư 80/2012/TT-BTC.

Vậy sau khi được cấp mã số thuế thì chi nhánh công ty và văn phòng đại diện có phải đăng ký thuế không? Và thủ tục đăng ký thuế được thực hiện như thế nào?

Thứ hai, Văn phòng đại diện và chi nhánh của Công ty không có tư cách pháp nhân.

Thứ ba, Văn phòng đại diện và chi nhánh của Công ty có chức năng là đại diện cho doanh nghiệp, được thừa ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ thông qua ủy quyền và hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.

Thứ tư, giống nhau về thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty và văn phòng đại diện ở trong nước.

Thứ năm, giống nhau về những trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh  quy định tại Điều 14 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại năm 2005 về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Với câu hỏi việc mở văn phòng đại diện có cần đăng ký, thì câu trả lời là khi mở văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty đều cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ sáu, về hạch toán kế toán

Văn phòng đại diện và Chi nhánh công ty đều phải thực hiện việc hạch toán và kê khai thuế hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Theo khoản 1 điều 3, Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số diều của Luật kế toán 2015: “Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam; chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; ban quản lý dự án, đơn vị khác có tư cách pháp nhân do doanh nghiệp thành lập.”

Khoản 4, điều 3 Luật kế toán 2015 quy định đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 5 Điều 2 của Luật kế toán 2015 có lập báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, tại Khoản 4 Điều 2 Luật kế toán 2015 có quy định một trong những đối tượng điều chỉnh của luật bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.”

Từ những quy định trên có thể đưa ra nhận định Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện cũng là những đơn vị kế toán, phải thực hiện việc hạch toán và kê khai thuế hàng năm theo đúng quy định của pháp luật (Xem chi tiết Đơn vị hạch toán toàn ngành là gì tại đây).

Thứ bảy, Về chế độ kế toán

Cả chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do vậy chế độ kế toán của hai mô hình đơn vị phụ thuộc này phần nào cũng phụ thuộc vào chế độ kế toán của doanh nghiệp chủ quản (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Sự khác nhau giữa văn phòng đại diện và chi nhánh công ty.

Thứ nhất, Về chức năng và nhiệm vụ.

Đầu tiên, cần hiểu rõ công ty và doanh nghiệp khác nhau như thế nào? Về bản chất, công ty là một tập con của doanh nghiệp, nhưng phần lớn vì thói quen hoặc do  nhầm lẫn nên người dùng vẫn thường lẫn lộn có khi sử dụng cả 2 khái niệm trên để chỉ chung một tổ chức kinh doanh tư nhân hoặc nhà nước.

Doanh nghiệp có thể bao gồm những công ty có đặc điểm chung như: Doanh nghiệp Tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh…

Điểm khác biệt về chức năng và nhiệm vụ giữa văn phòng đại diện và chi nhánh công ty đó là: Chi nhánh công ty được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả chức năng đại diện kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền.

Trong khi văn phòng đại diện lại không hề có chức năng kinh doanh mà chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ theo ủy quyền đã được nêu ở trên. Văn phòng đại diện chính là nơi để quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp và là nơi để giải đáp, tư vấn cho khách hàng.

Có thể hiểu văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng lại không có chức năng kinh doanh, không được trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Cũng như không được tự nhân danh mình để ký kết các hợp đồng riêng mà chức năng của văn phòng đại diện giống như một ban liên lạc với nhiệm vụ chính là cung cấp và trao đổi thông tin, hỗ trợ về nghiệp vụ cũng như phụ trách việc tiếp cận giữa các đối tác và Doanh nghiệp, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Trên thực tế trong quá trình làm việc vẫn có trường hợp mà Văn phòng đại diện thực hiện việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên đó là khi văn phòng đại diện nhân danh cho doanh nghiệp để ký kết và sẽ phải có giấy ủy quyền hợp pháp từ phía doanh nghiệp, nội dung của giấy ủy quyền này phải liên quan trực tiếp đến nội dung của hợp đồng được ký kết.

Với đặc điểm là không thực hiện các hoạt động kinh doanh mà không cần phân biệt chức năng và nhiệm vụ, Văn phòng đại diện giống một phòng liên lạc, thực hiện các hoạt động:

Nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và kết nối với các thị trường và đối tác mới, với chức năng văn phòng đại diện như vậy rất phù hợp để đặt ở nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ chính như;

Quảng bá thương hiệu, tiếp cận và Liên lạc với đối tác, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng cũng như giải đáp thắc mắc của khách hàng…

Đây là một mô hình rất phù hợp với các Doanh nghiệp kinh doanh những loại hình dịch vụ như: Du lịch, xây dựng, quảng cáo,… bởi những loại hình kinh doanh này thường không cần phải thực hiện trực tiếp tại địa chỉ của đơn vị mà làm việc tại địa chỉ của văn phòng kinh doanh dịch vụ đó (tham khảo Văn phòng giao dịch là gì tại đây).

Thứ hai, về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Từ những khác biệt trong chức năng và nhiệm vụ đã dẫn đến những điểm khác nhau trong các vấn đề về nghĩa vụ thuế của Văn phòng đại diện và chi nhánh công ty.

Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Khoản 3 điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp có nói đến nghĩa vụ thuế, theo đó thì doanh nghiệp có nghĩa vụ Kê khai và nộp các loại thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Thế nhưng vì không có chức năng kinh doanh sinh lợi giống như chi nhánh công ty, nên câu hỏi đặt ra là Văn phòng đại diện có phải kê khai thuế không?

Chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và theo quy định tại mục I văn bản hợp nhất 33/VBHN – BTC năm 2014 hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ phải nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng/ năm.

Chi nhánh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trước đây để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Trong khi đó, Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh nên không nộp thuế môn bài. Văn phòng đại diện chỉ phải nộp hồ sơ khai thuế đối với những sắc thuế Văn phòng đại diện phát sinh phải nộp hoặc phải nộp thay; các sắc thuế không phát sinh, Văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Như vậy, điểm khác biệt thứ hai chính là: Chi nhánh công ty phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật, còn Văn phòng đại diện thì không bắt buộc nộp thuế môn bài mà xét theo chức năng của từng văn phòng đại diện.

Sự khác nhau trong việc nộp thuế môn bài đối với chi nhánh công ty và văn phòng đại diện được thể hiện như sau:

Việc chi nhánh công ty là đơn vị có thể trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh nên phải nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật là điều dễ hiểu.

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và thường là định ngạch để đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia đình.

Thuế môn bài sẽ được thu định kỳ hàng năm và mức thu được phân theo các bậc, dựa theo số vốn khi đăng ký hoặc doanh thu hoạt động kinh doanh của năm kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy theo từng nước và từng địa phương mà các bậc này là khác nhau.

Nhưng với đặc điểm là không có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh thì việc văn phòng đại diện có nộp thuế môn bài không cũng là một vấn đề nhiều Khách hàng quan tâm.

Khi xét lại khái niệm về thuế môn bài sẽ hiểu rằng vì thuế môn bài văn phòng đại diện có thể được thu dựa trên doanh thu hoạt động kinh doanh, nên với những Văn phòng đại diện chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, các công việc hành chính, không thực hiện hoạt động kinh doanh, không tiến hành hoạt động thu – chi tiền, không có doanh thu hàng năm thì sẽ không phải nộp thuế môn bài, nhưng đối với văn phòng đại diện được ủy quyền thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lợi, thực hiện các công việc kế toán văn phòng thì văn phòng đại diện đó vẫn phải thực hiện nộp thuế môn bài theo quy định pháp luật.

Nội dung của Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng củng cố thêm cho nhận định trên khi quy định về những Người nộp lệ phí môn bài, như sau:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 302/2016/TT-BTC.

Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ngày 04/10/2016 Quy định về lệ phí môn bài, Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp.

Tổ chức được thành lập theo đúng quy định tại Luật hợp tác xã.

Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Tổ chức khác có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.

Cá nhân, nhóm các cá nhân và hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vậy, ngoài thuế môn bài thì Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào?

Trên thực tế, văn phòng đại diện khi thực hiện các hoạt động kinh doanh thì phải nộp hai loại thuế là thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân.

Và nếu không thực hiện các hoạt động kinh doanh thì văn phòng đại diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân (tham khảo mẫu tờ khai thuế môn bài cho văn phòng đại diện).

Thứ ba, về thủ tục để đăng ký thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện.

Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc cho phép Doanh nghiệp có quyền đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh công ty ở trong nước và nước ngoài.

Hiện nay chưa có quy định pháp luật quy định về thủ tục thành lập Chi nhánh công ty của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bởi chi nhánh của doanh nghiệp, được tổ chức và hoạt động trong phạm vi ranh giới quốc gia còn Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, do vậy mới chỉ thấy những quy định về thủ tục mở văn phòng đại diện hay thủ tục mở văn phòng giao dịch của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt nam.

Điều 3 Nghị định số: 07/2016/NĐ-CP quy định về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Thương nhân nước ngoài được phép thành lập các Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Một thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập một Văn phòng đại diện có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (tham khảo dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại tphcm).

Thứ tư, Điều kiện để cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có quy định sau: “Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký; trong khi đó, đối với điều kiện để cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh là hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký”.

Có thể thấy sự khác nhau về điều kiện để cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và điều kiện để Giấy phép thành lập Chi nhánh chính là thời gian hoạt động của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với điều kiện để cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thì thời gian hoạt động ít nhất là 01 năm kẻ từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.

Đối với điều kiện để Giấy phép thành lập Chi nhánh thì Thương nhân nước ngoài đó đã phải hoạt động ít nhất 05 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

Thông tư 133/2012/TT-BTC quy định chế độ thu nộp quản lý lệ phí cấp giấy phép. Trong đó có quy định: Thương nhân nước ngoài khi được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam đều phải nộp lệ phí và mức thu lệ phí được quy định.

Tuy nhiên, Bộ tài chính chưa có quy định cụ thể về việc thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty của của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Có thể quan tâm: chi phí thuê văn phòng chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu?

Thứ năm, về hình thức hạch toán.

Khoản 8 Điều 3 Luật kế toán 2015 đã định nghĩa: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, thông tin tài chính dưới các hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Tùy vào quy mô và chức năng hoạt động của chi nhánh mà doanh nghiệp có thể lựa chọn chi nhánh của mình hạch toán độc lập hay phụ thuộc.

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về các khái niệm hạch toán phụ thuộc là gì hay hạch toán tài chính độc lập là gì, nhưng từ những quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, chúng ta có thể hiểu và nắm được sự khác nhau giữa hai khái niệm này. 

Đối với Chi nhánh công ty: Ưu tiên lựa chọn hình thức Hạch toán độc lập.

Đối với Văn phòng đại diện: Phù hợp với hình thức Hạch toán phụ thuộc.

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, nhưng việc là đơn vị phụ thuộc không đồng nghĩa với việc chi nhánh cũng sẽ hạch toán phụ thuộc vào đơn vị chủ quản. Việc hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do lựa chọn và quy định của từng chi nhánh tại từng công ty.

Sự khác biệt trong việc lựa chọn các hình thức hạch toán cho từng loại đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp như vậy là do các quy định của pháp luật về phương pháp hạch toán. Cụ thể:

Hạch toán độc lập: với những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, khi muốn lựa chọn hình thức hạch toán độc lập thì cần phải đáp ứng những điều kiện:

Có mã số thuế riêng;

Có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng;

Sử dụng hóa đơn riêng;

Trực tiếp kê khai các loại thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp;

Tổ chức bộ phận kế toán riêng không phụ thuộc vào Công ty hay doanh nghiệp chủ quản.

Hạch toán độc lập là gì? Đây là hình thức hạch toán phù hợp với mô hình Chi nhánh công ty, bởi các chi nhánh công ty thường hoạt động một cách độc lập, có thể tự nhân danh mình tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh để sinh lời do đó ít bị phụ thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp.

Vậy nên các vấn đề về hạch toán tài chính thường có thể tự thực hiện thông qua bộ máy kế toán riêng của chi nhánh công ty tuân thủ theo đúng những quy định về chi nhánh hạch toán độc lập.

Khi lựa chọn hình thức này, Quý khách hiểu là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chi nhánh sẽ được ghi tại sổ kế toán của đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế, chi nhánh hạch toán độc lập sẽ tự mình thực hiện hết mọi việc giống như một doanh nghiệp bình thường và công ty mẹ sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất.

Hạch toán phụ thuộc: các đơn vị phụ thuộc lựa chọn hình thức hạch toán phụ thuộc sẽ có những đặc điểm chung như sau:

Tùy từng chi nhánh công ty cùng Tỉnh hay khác Tỉnh với trụ sở chính mà có thể có mã số thuế riêng, có con dấu riêng và sử dụng hóa đơn riêng;

Có thể kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính, cũng có thể kê khai các loại thuế môn bài, thuế GTGT tại chi nhánh nhưng việc quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính thì luôn thực hiện tại trụ sở chính.

Hình thức hạch toán phụ thuộc phù hợp với mô hình hoạt động của văn phòng đại diện. Bởi các văn phòng đại diện của doanh nghiệp thường không trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận và hoạt động phụ thuộc vào doanh nghiệp chủ quản, và cũng không có bộ máy kế toán riêng biệt.

Vì vậy nên việc thống kê các số liệu về vốn, doanh thu, số nợ phải trả, việc kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc của văn phòng đại diện rất khó để thực hiện một cách độc lập mà Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc thường sẽ là được hạch toán chung với doanh nghiệp chủ quản thông qua các Báo cáo tài chính Hợp nhất (xem hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc, giải thể văn phòng đại diện).

Thứ sáu, Về chế độ kế toán  và kê khai thuế.

Sự khác nhau giữa Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa phần nào tạo nên điểm khác nhau giữa chế độ kế toán của văn phòng đại diện và chi nhánh công ty, cụ thể như sau:

Đối với Văn phòng đại diện: Do không không có chức năng kinh doanh nên Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được vận dụng chế độ kế toán theo quy định của doanh nghiệp chủ quản để theo dõi, ghi chép và xác định nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước chứ không có bộ máy kế toán riêng để thực hiện chế độ kế toán riêng biệt.

Đối với chi nhánh công ty: có thể hiểu bản chất của chi nhánh công ty là một công ty con của doanh nghiệp chủ quản, nhưng cũng đồng thời hoạt động một cách giống như một doanh nghiệp nhỏ.

Vì vậy Chi nhánh công ty có thể lựa chọn chế độ kế toán theo quy định của doanh nghiệp chủ quản (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa), nhưng cũng có thể thực hiện chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp) (xem chi tiết quyết định 15 và 48 khác nhau như thế nào tại đây).

Theo đó, Chi nhánh khi đăng ký hình thức hạch toán phụ thuộc:

Nếu cùng tỉnh: công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài luôn.

Nếu khác tỉnh: chi nhánh sẽ phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, làm báo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

Chi nhánh khi đăng ký hình thức hạch toán độc lập: Dù cùng tỉnh hoặc khác tỉnh thì đều phải mua chữ ký số riêng, làm khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ, làm báo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm

Văn phòng đại diện: Công ty mẹ sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, kê khai thuế cho văn phòng đại diện.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hy vọng bài viết hữu ích trên đây sẽ giúp Quý Khách hàng nắm được các quy định của pháp luật về sự khác nhau giữa Văn phòng đại diện và Chi nhánh công ty.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào có liên quan đến nội dung trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Luật Rong Ba để được hỗ trợ tốt nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775