Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội

Hiện nay các doanh nghiệp và thậm chí là các cửa hàng với quy mô kinh doanh nhỏ đang mọc lên rất nhanh tại Hà Nội.

Theo đó để đáp ứng được nhu cầu khách hàng của tất cả mọi nơi trên đất nước và bất kỳ địa bàn nào thì việc mở chi nhánh công ty là điều hết sức cần thiết.

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin quan trọng liên quan đến quá trình làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội.

Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn sự lựa chọn phù hợp nhất với xu thế của thị trường hiện nay.

Khái quát chung về thành lập chi nhánh tại Hà Nội.

Chi nhánh công ty là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng trong việc đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp mình.

Những ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với các ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động.

Nhìn chung các thủ tục mở chi nhánh công ty được tiến hành khá nhanh chóng và thuận tiện.

Vậy mở chi nhánh công ty là gì?

Hiện nay căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 thì: Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp đó.

Các điều kiện thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội.

Vê tên chi nhánh của công ty.

Khi bạn đặt tên cần lưu ý tên của chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, là các chữ cái F, J, Z và W, gồm chữ số và các ký hiệu.

Cấu tạo tên phải bao gồm cả tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh của công ty.

Tên chi nhánh phải được in hoặc phải được viết trên khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch của doanh nghiệp, hồ sơ tài liệu và các ấn phẩm do chi nhánh phát hành khi hoạt động.

Về địa chỉ đặt chi nhánh công ty.

Địa chỉ thành lập chi nhánh kinh doanh được thành lập ở bất cứ địa điểm nào trừ việc thành lập chi nhánh tại nhà chung cư hoặc khu nhà tập thể.

Hồ sơ thành lập chi nhánh tại Hà Nội.

Hồ sơ làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội của mô hình công ty cổ phần.

Bản thông báo mở chi nhánh của công ty cổ phần.

Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty về việc lập chi nhánh công ty cổ phần.

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu của chi nhánh công ty.

Bản sao tiến hành công chứng, chứng thực giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh.

Văn bản đại diện theo ủy quyền với trường hợp người tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bản sao công chứng, chứng thực các loại giấy tờ pháp lý của người tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty cổ phần.

Hồ sơ làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội của mô hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Chuẩn bị bản thông báo thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Bản sao công chứng, chứng thực các giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh công ty.

Văn bản đại diện theo ủy quyền với trường hợp người tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội không phải người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên.

Bản sao công chứng, chứng thực các giấy tờ pháp lý của người tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty.

Hồ sơ làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội của mô hình công ty TNHH 1 thành viên.

Bản thông báo thành lập chi nhánh của loại hình công ty TNHH 1 thành viên.

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên.

Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên.

Bản sao công chứng, chứng thực các giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh. Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên.

Văn bản đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp người tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội không phải người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên.

Bản sao có công chứng, chứng thực các giấy tờ pháp lý của người tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty.

Thời gian tiến hành thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty

Thời gian thực hiện việc thay đổi tên của công ty là: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ có thông báo hợp lệ.

Thời gian khắc dấu cho chi nhánh của công ty là: trong 01 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội

Cơ quan về đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nhận và xử lý hồ sơ làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội của công ty là: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt địa chỉ chính.

Các khoản phí, lệ phí cho việc làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội

Khoản lệ phí nhà nước tiến hành thu và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh đối với chi nhánh là: 100.000 đồng.

Khoản lệ phí khắc dấu cho chi nhánh công ty là: 350.000 đồng.

Thành lập chi nhánh công ty tại hà nội.

Hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì thành lập chi nhánh công ty tại hà nội của công ty sẽ được thực hiện theo các trình tự như sau:

Bước 1: Tiến hành bước tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty.

Trong bước đầu tiên này, đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với quý khách hàng để làm thủ tục xác định nhu cầu làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty của quý khách hàng. Và tư vấn các vấn đề pháp lý về thành lập chi nhánh.

thành lập chi nhánh công ty tại hà nội

thành lập chi nhánh công ty tại hà nội

Bước 2: Quý khách hàng chuẩn bị các thông tin và soạn thảo các giấy tờ làm hồ sơ thành lập chi nhánh công ty.

Với bước này được thực hiện rất thuận tiện, chúng tôi sẽ hướng dẫn và cung cấp cho khách hàng thực hiện khâu chuẩn bị các thông tin cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty, tiếp đó đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ soạn thảo các giấy tờ có trong hồ sơ và chuyển cho bạn ký xác nhận.

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các loại có trong hồ sơ thành lập chi nhánh khi đã được chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cho công ty. Khi hồ sơ đã được nộp, sẽ tiến hành theo dõi quá trình xử lý và thông báo kết quả nộp hồ sơ cho chủ sở hữu công ty.

Bước 4: Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở.

Bộ hồ sơ sau khi đã được nộp và được chấp nhận là hoàn toàn hợp lệ, Sở kế hoạch đầu tư sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh cho công ty.

Bước 5: Nộp hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh công ty cho cơ quan quản lý Thuế.

Quý khách hàng trực tiếp tự mình hoặc có thể ủy quyền thực hiện việc nộp thông báo thành lập chi nhánh cho cơ quan thuế để làm các thủ tục đăng ký hạch toán thuế cũng như các vấn đề khác có liên quan đến thuế cho chi nhánh của công ty.

Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội công ty mất bao lâu?

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh sẽ thực hiện việc nhập thông tin vào Hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số của chi nhánh công ty, sau đó cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh chi nhánh cho doanh nghiệp.

Với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh sẽ thông báo rõ các nội dung mà công ty cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho việc thành lập chi nhánh.

Trong thời hạn khoảng 07 ngày làm việc kể từ ngày công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Công ty của bạn phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ tiến hành việc sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số vấn đề cần giải quyết sau khi thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội.

Thông báo cho cơ quan thuế kê khai và nộp thuế, đóng thuế môn bài cho chi nhánh công ty: Trong vòng khoảng 30 ngày kể từ ngày có đăng ký kinh doanh của chi nhánh công ty phải kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Khai số thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh của công ty

Nếu chi nhánh đặt trụ sở khác tỉnh với trụ sở chính của công ty thì khi thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh tại cơ quan thuế nơi chi nhánh công ty đặt trụ sở.

Đối với trường hợp chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty, hoặc chi nhánh không trực tiếp kinh doanh hoặc các hoạt động bán hàng, không làm phát sinh mức doanh thu khi hoạt động kinh doanh thì chi nhánh phải thực hiện khai thuế một cách tập trung tại trụ sở chính của công ty.

Treo biển tại chi nhánh công ty

Sau khi thực hiện các thủ tục mở chi nhánh công ty thành công, công ty cần nhanh chóng treo biển hiệu của chi nhánh. Biểu hiệu của chi nhánh sẽ bao gồm các thông tin: Tên của chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, số điện thoại và công ty mẹ của chi nhánh…

Thay đổi thông tin chi nhánh

Khi chi nhánh của công ty có bất cứ sự thay đổi nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh và nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì chi nhánh cần phải làm thủ tục thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Như vậy, so với trước đây thì hiện nay việc làm thành lập chi nhánh công ty tại hà nội công ty đã trở nên thuận lợi hơn.

Nó đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp về việc mở thêm chi nhánh để tiến hành hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Để biết thêm các thông tin có liên quan quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline Luật Rong Ba sẽ tư vấn cho bạn những thành lập chi nhánh công ty tại hà nội tiết kiệm chi phí nhất hiện nay.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775