Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thường gặp tại Việt Nam. Song, quy trình thành lập công ty với loại hình này đòi hỏi nhiều bước thực hiện.

Nhằm giúp chủ doanh nghiệp thành lập công ty một cách nhanh chóng, Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại hà nội.

Đặc điểm của nền kinh tế Hà Nội.

Hà Nội hiện đã trở thành một trung tâm công nghiệp lớn, đóng vai trò đầu tàu của nền kinh tế đất nước, đã và đang tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, công nghệ cao và phát triển bền vững.

Nhận định về vai trò của Đảng bộ TP Hà Nội trong phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc chia sẻ: Đảng bộ Hà Nội trăn trở cùng cả nước đổi mới tư duy tìm đường xây dựng, hình thành và phát triển kinh tế thị trường đã để lại nhiều kinh nghiệm quý.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân Hà Nội luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển Thủ đô từng bước xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hợp tác quốc tế của đất nước.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hà Nội đã chủ động tham gia nắm bắt cơ hội, chú trọng phát triển kinh tế tri thức, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô… Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, TP tạo chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử để giảm thời gian và chi phí cho DN. Ðến nay các dịch vụ công liên quan trực tiếp đến DN như:

Đăng ký thành lập DN, kê khai và nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội… đều có thể thực hiện trên môi trường mạng.

Cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính, nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh giảm 30%, trong lĩnh vực đầu tư giảm 60%, lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm từ 30 – 50%…

Thế nào là công ty cổ phần?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần.

Những cổ phần này được phát hành ra ngoài thị trường với mục đích huy động vốn. Các các nhân, tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế.

Một số đặc điểm khi thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội.

Về thành viên.

Công ty cổ phần phải có tối thiểu 03 (ba) cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên theo điểm b, khoản 1, Điều 11, Luật Doanh nghiệp 2020. Vì là dạng công ty đối vốn, nên công ty cổ phần không bị hạn chế về số lượng thành viên.

Về vốn điều lệ của công ty.

Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau. Giá trị cổ phần được gọi là mệnh giá của cổ phần, mệnh giá này sẽ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mua cổ phần là hình thức góp vốn chính vào công ty.

Về chế độ chịu trách nhiệm.

Cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số cổ phần đang sở hữu.

Về chuyển nhượng vốn:

Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông, các nhân, tổ chức khác một cách tự do trừ một số ngoại lệ quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Về phát hành chứng khoán.

Để huy động vốn, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần. Đây là loại hình công ty duy nhất có quyền phát hành cả cổ phần, trái phiếu lẫn các loại chứng khoán khác.

Về tư cách pháp lý.

Công ty cổ phần là công ty có tư cách pháp nhân. Tư cách này sẽ được xác lập kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu điểm và hạn chế khi thành lập công ty cổ phần

Cũng tương tự như các loại hình khách, công ty cổ phần cũng có những ưu điểm và hạn chế như sau:

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần.

Dễ dàng trong việc huy động vốn:

Đây là loại hình công ty dễ dàng huy động vố nhất trong các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam. Bởi, công ty cổ phần được không bị hạn chế phát hình loại hình chứng khoán nào theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nên nguồn vốn xoay vòng của công ty khá linh động.

Chuyển nhượng cổ phần tự do và linh hoạt:

Việc chuyển nhượng cổ phần tự do, ít hạn chế hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Trách nhiệm chỉ mang tính hữu hạn:

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm dựa trên phần đã góp vào công ty.

Hạn chế khi thành lập công ty cổ phần.

Công ty cổ phần thường gặp khó khăn trong việc quản lý và điều hành. Bởi số số lượng cổ đông không bị giới hạn và không ngừng gia tăng sau mỗi lượt phát hành cổ phần. Vì vậy, khi thực hiện điều hành công ty, cần bồi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn cao.

Ngoài ra, khả năng tạo nên sự xung đột giữa các cổ đông là hiện hữu. Điều này xuất phát từ sự biệt về lợi ích bởi số cổ phần sở hữu.

Bên cạnh đó, sự phức tạp về cơ cấu, tổ chức nên các quy định về pháp luật cũng quy định phức tạp, khắt khe hơn. Đây cũng được xem là một điểm hạn chế của công ty cổ phần.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Để việc thành lập công ty cổ phần được diễn ra một cách thuận lợi, việc soạn thảo hồ sơ là vô cùng quan trọng. Hồ sơ thành lập công ty hoàn chỉnh phải có đầy đủ các danh mục tài liệu sau:

thành lập công ty cổ phần tại hà nội

thành lập công ty cổ phần tại hà nội

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục  I – 4 tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I – 7 tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, theo mẫu quy định tại Phụ lục I – 8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT nếu có.

Dự thảo điều lệ có chữ ký tất cả các cổ đông sáng lập và của người đại diện theo pháp nếu có cổ đông sáng lập là tổ chức.

Bản chứng thực hợp lệ của CMND/CCC/Hộ chiếu của các cổ đông sáng lập là cá nhân.

Bản chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức.

Bản chứng thực hợp lệ CMND/CCCC/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Bản chứng thực hợp lệ CMND/CCCC/Hộ chiếu của những Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bản chứng thực hợp lệ CMND/CCCC/Hộ chiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Sau khi soạn thảo hồ sơ, cần tiến hành nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh thành nơi dự kiến đặt trụ sở chính. Quy trình nộp hồ sơ theo trình tự như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp:

Người có nhu cầu cần nộp hồ sơ đã soạn thảo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy biên nhận và hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc. Nếu không, người nộp hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh hồ sơ theo quy định.

Nộp hồ sơ online:

Sau khi soạn thảo hồ sơ, người có nhu cầu thực hiện scan hồ sơ và update thông tin tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hồ sơ được duyệt, người nộp hồ sơ nộp bản chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Luật Rong Ba

Có thể thấy việc thành lập công ty cổ phần tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, không phải bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng có thể tự thực hiện thủ tục này.

Để giúp quý chủ công ty dễ dàng thực hiện thủ tục này, Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần nhanh chóng tại Hà Nội. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý chủ công ty sẽ:

Hạn chế tối đa việc lãng phí thời gian, chi phí đi lại.

Không bị trả hồ sơ nhiều lần do sai sót.

Không bị gián đoạn công việc điều hành kinh doanh.

Tiết kiệm chi phí với dịch vụ trọn gói và giá cả hợp lý.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây, là phần tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ thành lập công ty cổ phần. Hy vọng, bài viết trên sẽ giải đáp được những băn khoăn của quý chủ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nếu có bất kỳ thắc mắc về dịch vụ hoặc pháp lý về doanh nghiệp, hãy gọi đến Hotline, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giải pháp tối ưu nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775