Thành lập công ty tại Quảng Trị

Công nghệ thông tin phát triển đã tạo điều kiện cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập công ty tại Quảng Trị trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quảng Trị mong muốn khởi nghiệp với số vốn hạn hẹp thì việc đăng ký thành lập công ty tại quảng trị qua mạng sẽ là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin về thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng cho những ai đang quan tâm vấn đề này.

Cơ sở pháp lý của hoạt động đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng.

Để có được những thông tin chính xác và đầy đủ về đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng quý khách hàng cần phải xem xét các quy định tại 2 văn bản pháp luật sau đây:

Luật doanh nghiệp 2020.

Nghị định 01/2021 NĐ-CP nghị định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp.

Đây là những văn bản có hiệu lực pháp lý mới nhất ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế, khi có ý định đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng chúng tôi khuyên bạn nên dựa trên quy định này để đảm bảo tính hợp pháp của việc đăng ký.

Khái quát về đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng.

Khái niệm.

Đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng thông tin điện tử là khái niệm vẫn còn khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Theo quy định thì đăng ký thành lập công ty qua mạng được hiểu là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thành lập công ty thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký thành lập công ty qua mạng có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về lĩnh vực giao dịch điện tử hoặc có thể sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm tài khoản đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng.

Tài khoản đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị công ty qua mạng quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 là tài khoản được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký.

Áp dụng trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số.

Tài khoản đăng ký kinh doanh hình thành trên cơ chế được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho các cá nhân để thực hiện đăng ký công ty qua mạng.

Cá nhân tiến hành truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai thông tin và tạo Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Các thông tin mà cá nhân được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập công ty để cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân đăng ký và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý là một tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân khi được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký và việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh trên hệ thống.

Cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ đăng ký thành lập công ty qua mạng.

Theo quy định phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Những điều kiện ban đầu để thành lập công ty tại Quảng Trị.

Tên công ty.

Tên công ty là thứ bạn cần chuẩn bị đầu tiên khi thành lập công ty tại Quảng Trị. Tuy nhiên, tên công ty mà bạn mong muốn đặt khi thành lập phải đúng quy định của pháp luật.

Bạn có thể tham khảo Điều 37,38,39 Luật Doanh nghiệp 2020 về đặt tên công ty hay nhưng vẫn đúng quy định của pháp luật.

Loại hình doanh nghiệp.

Các loại doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật ở Việt Nam gồm có: công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

Giấy tờ chứng thực cá nhân.

Chứng minh thư có công chứng (là bản sao y công chứng CMND chưa quá 3 tháng, thời hạn CMND chưa quá 15 năm) hoặc hộ chiếu của những cổ đông.

Địa chỉ đặt trụ sở chính.

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm giúp liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải thuộc lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định rõ ràng; số điện thoại, số fax và email.

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp, chúng tôi luôn lưu ý doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong khoảng thời gian là mười lăm ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh.

Ngành nghề mà công ty bạn định kinh doanh phải phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật. Thành lập công ty kinh doanh không giới hạn về số lượng ngành nghề mà pháp luật cho phép hoạt động.

Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị hiện nay.

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp bao gồm một số các giấy tờ sau:

Bản đề nghị về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu.

thành lập công ty tại quảng trị

thành lập công ty tại Quảng Trị

Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với công ty hợp danh.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty gồm:

Giấy tờ thực hiện việc đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

Bản điều lệ của loại hình công ty hợp danh.

Bản danh sách các thành viên tham gia góp vốn của công ty hợp danh.

Bản sao những giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với các thành viên công ty.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.

Thứ ba, đối với loại hình công ty TNHH.

Hồ sơ đăng ký thành lập gồm:

Bản đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH theo mẫu.

Bản điều lệ công ty TNHH.

Bản danh sách các thành viên tham gia góp vốn của công ty.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người được đại diện theo pháp luật.

Những giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền và một số các giấy tờ pháp lý khác của cá nhân, đối với tổ chức là chủ thể đại diện theo ủy quyền của công ty.

Với các thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định của Luật Đầu tư.

Thứ tư, đối với công ty cổ phần.

Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

Giấy tờ đề nghị tiến hành việc đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu.

Điều lệ công ty cổ phần.

Bản danh sách cổ đông sáng lập, bản danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao các loại giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người được đại diện theo pháp luật.

Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ pháp lý của tổ chức với cổ đông là tổ chức và có văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần, một số giấy tờ pháp lý khác của cá nhân với chủ thể đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập công ty và tổ chức là cổ đông có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với cổ đông sáng lập công ty là các tổ chức nước ngoài thì bản sao các giấy tờ pháp lý liên quan đến tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 

Ngoài ra, còn cần phải chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý về hồ sơ đăng ký thành lập công ty qua mạng.

Khi đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng hồ sơ đăng ký của quý khách hàng phải được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty qua mạng thông tin điện tử cũng có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và được thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy.

Văn bản điện tử có thể định dạng dưới hình thức “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty qua mạng thông tin điện tử được chấp nhận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

Thứ nhất, hồ sơ phải có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử dưới định dạng quy định. Khi đặt tên văn bản điện tử phải tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Thứ hai, các thông tin đăng ký thành lập công ty được kê khai trên cổng thông tin quốc gia phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy, bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.

Thứ ba, hồ sơ đăng ký phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục. Đối với trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2012 NĐ-CP.

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập công ty qua mạng là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu người đăng ký thành lập công ty qua mạng sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành hủy hồ sơ đăng ký thành lập công ty qua mạng.

Trình thực thực hiện đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng.

Để tiến hành đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng quý khách hàng cần phải thực hiện theo hướng dẫn sau:

Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Truy cập website theo đường link sau:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx.

Nhập thông tin theo các trường thông tin đã được tích hợp sẵn trong hệ thống.

Chuẩn bị công cụ ký xác thực nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến

Nếu quý khách hàng nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Việc cập tài khoản này cần phải được đăng ký và xác nhận trước qua mail.

Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số, người nộp hồ sơ phải chuẩn bị chữ ký số để xác thực tài khoản.

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Scan các tài liệu của hồ sơ đã soạn thảo hoàn thiện từ trước.

Bước 2: Tạo hồ sơ theo các nút lệnh trên trang web.

Bước 3: Nhập thông tin tương ứng với các thẻ thông tin.

Bước 4: Tải tài liệu đính kèm theo định dạng pdf.

Bước 5: Ký xác thực và tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online.

Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp online

Bước 1: Tra cứu kết quả qua mạng.

Bước 2: In Giấy biên nhận và thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký qua mạng.

Bước 3: Mang hồ sơ giấy, kèm giấy biên nhận, thông báo chấp thuận lên nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố.

Bước 4: Đợt nhận kết quả hoặc nhận trả kết quả qua Bưu điện.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là phần tư vấn đăng ký thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng chi tiết, đầy đủ theo quy định mới nhất.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc thành lập công ty tại Quảng Trị qua mạng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775