Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Đối với một doanh nghiệp, việc chuyển đổi địa điểm kinh doanh là một nhu cầu khách quan, cần thiết.

Tuy nhiên, thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh không phải ai cũng biết.

Không giống với việc chúng ta chuyển nhà. Thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh cần phải theo đúng nguyên tắc và trình tự pháp luật.

Nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể thực hiện việc thay đổi địa điểm kinh doanh.

Luật Rong Ba xin dành bài viết này để cung cấp những thông tin chính xác nhất.

Các doanh nghiệp có thể tham khảo để việc thực hiện thay đổi địa điểm công ty diễn ra thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Khái quát chung về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục chuyển điểm kinh doanh và các công việc cần thực hiện trong thủ tục này bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

Một là: Thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế, tại cơ quan thuế nơi chuyển đi (thường gọi là xác nhận số liệu thuế nơi chuyển đi).

Hai là: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thường gọi là Thay đổi đăng ký kinh doanh).

Ba là: Thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến (thường gọi là đăng ký thông tin chuyển đến).

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Trước tiên cần phải khẳng định rằng, việc chuyển rời địa điểm kinh doanh là một thủ tục hoàn toàn hợp lý. Được pháp luật cho phép các doanh nghiệp có thể thực hiện. Song song với việc tìm kiếm và chuyển rời địa điểm, doanh nghiệp cũng cần chú ý tới thuế.

Đặc biệt là cần phải chú ý tới 2 yếu tố sau đây:

Thứ nhất:  Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ hai:  Thủ tục tại cơ quan quản lý thuế.

Vậy thủ tục chuyển đổi địa điểm kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Để có thể nắm vững được thủ tục chuyển đổi địa điểm kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phải phân chia thành các trường hợp cụ thể như sau. Chúng tôi xin đưa ra 3 trường hợp phổ biến nhất.

Trường hợp đầu tiên: Chuyển đổi địa điểm nhưng không thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp này xảy ra khi : Các doanh nghiệp chỉ chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh trong phạm vi cùng quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.

Khi thay đổi địa điểm nhưng vẫn trong phạm vi quản lý của cơ quan thuế từ trước đến nay. Do đó, dù địa điểm hoạt động của công ty đã thay đổi nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của chi cục thuế. 

Chính vì thế nên, thủ tục thay đổi địa điểm công ty cũng dễ dàng, đơn giản hơn rất nhiều.

Doanh nghiệp cần phải làm những gì khi làm thủ tục chuyển đổi địa điểm kinh doanh?

Đối với những trường hợp như trên, doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh tại phòng ĐKKD.  Đó cũng chính là nơi đã cấp giấy chứng nhận ĐKDN, giấy chứng nhận hoạt động CĐ, VPDD, ĐĐKD mà doanh nghiệp muốn thay đổi. Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận theo địa chỉ mới.

DN cần thay đổi thông báo bổ sung, thay đổi thông tin đến cơ quan thế quản lý.

Trường hợp thứ hai: Thủ tục chuyển đổi địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố Trung ương mà không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp này xảy ra khi: các doanh nghiệp thuộc chi cục thuế quản lý và chuyển địa điểm sang địa bàn thuộc chi cục thuế khác.

Tuy nhiên vẫn trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố giống với địa chỉ cũ.

Doanh nghiệp cần phải làm những gì?

Nếu xảy ra trường hợp như trên, doanh nghiệp cần thực hiện những việc như sau: Liên hệ với chi cục thuế đang quản lý để làm thủ tục xác nhân số liệu thuế nơi chuyển đi. Các số liệu bao gồm:

Xác nhận tình hình kê khai và nộp các loại thuế doanh nghiệp tính đến thời điểm chuyển đi.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm chuyển đi.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những giấy tờ như:

Phục lục bảng kê hóa đơn chưa được sử dụng. ( Trong trường hợp vẫn còn muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn).

Thông báo kết quả hủy hóa đơn. ( Trong trường hợp doanh nghiệp không còn muốn tiếp tục sử dụng).

Khi doanh nghiệp đã hoàn thành các giấy tờ trên tại cơ quan thuế nơi chuyển đi. Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký địa điểm tại khòng ĐKKD. Đây cũng chính là nơi đã cấp giấy chứng nhận mà DN.

Ngay khi nhận được cấp giấy chứng nhận mới. Doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thông tin tại cơ quan thuế ở nơi chuyển đến. Những thông tin bao gồm:

Đăng ký thông tin chuyển đến: Doanh nghiệp có nhiệm vụ nộp bản sao văn bản xác nhận của cơ quan thuế. Nơi chuyển đi đã cấp trước đó. Để cơ quan thuế nơi chuyển đến có thể cập nhật thông tin vào hệ thống của mình.

Tiếp theo, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn. Nếu như doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ còn thừa.

Trường hợp thứ 3: Doanh nghiệp làm thủ tục chuyển đổi địa điểm kinh doanh, công ty khác tỉnh thành phố.

Có thể thấy, trường hợp làm thủ tục chuyển đổi địa điểm công ty sẽ phải thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần phải liên hệ với cơ quan thuế đang thực hiện quản lý. ( Có thể là chi cục thuế hoặc cục thuế). Cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục xác nhận số liệu thuế của nơi chuyển đi. Cụ thể là:

Xác nhận tình hình kê khai và nộp các loại thuế của DN tính đến thời điểm chuyển đi.

Doanh nghiệp cần phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm rời đi. Kèm theo đó là các loại giấy tờ như:

Phục lục bảng kê hóa đơn chưa được sử dụng. ( Trong trường hợp vẫn còn muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn).

Thông báo kết quả hủy hóa đơn. ( Trong trường hợp doanh nghiệp không còn muốn tiếp tục sử dụng).

Khi các thủ tục đều hoàn thành một cách đầy đủ, cơ quan thuế ở nơi chuyển đi sẽ cung cấp văn bản xác nhận. Cho phép doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến .

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng cần phải chú ý tại thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm tại Phòng ĐKKD ở nơi chuyển đến.

Phòng đăng ký kinh doanh ở nơi chuyển đến sẽ biên nhận, và hẹn ngày trả lại kết quả.

Bên cạnh đó, phòng ĐKKD ở nơi chuyển đến sẽ có thông báo ngược về cho phòng ĐKKD ở nơi chuyển đi. Tiếp đó là phòng ĐKKD nơi chuyển đi sẽ cập nhật thông tin trên hệ thống quản lý ĐKDN.

Những điều cần nhớ trong trường hợp 3.

Cần phải đăng ký thông tin chuyển đến ( nộp bản sao văn bản xác nhận C – 09 ). Điều này sẽ khiến cho nơi chuyển đến cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý của mình.

Doanh nghiệp cũng cần thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng số hóa đơn cũ còn thừa.

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Thứ nhất, việc thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh ở một số địa phương thì doanh nghiệp khi thuê văn phòng có thể thực hiện thủ tục tại phòng ĐKKD. Trước khi thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyển đi. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện việc chuyển rời dễ dàng hơn.

Thứ hai, thủ tục chuyển đổi địa chỉ kinh doanh sẽ khác nhau, đối với mỗi loại hình doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tránh trường hợp sai sót, gây mất thời gian.

Trên đây là toàn bộ thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo.

Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ của Luật Rong Ba chuyên tư vấn cho quý khách hàng hồ sơ, thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến thủ tục đăng ký từng loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phù hợp với thông tin doanh nghiệp cung cấp, giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng về vấn đề chuyển địa điểm kinh doanh một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển địa điểm kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp Việt Nam.

Nếu Quý khách hàng sửa dụng dịch vụ của chúng tôi cam kết sẽ tư vấn các quy định liên quan đến thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh một cách đầy đủ nhất, giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, quy định pháp lý liên quan đến nội dung này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775