Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là một loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu thành lập công ty TNHH hiện nay là rất lớn.

Tuy nhiên, quá trình xin giấy phép và thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn còn vô số các khó khăn do chưa nắm rõ các quy định, quy trình thành lập công ty.

Một số lưu ý quan trọng trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trước khi thực hiện thành lập công ty TNHH, Luật Rong Ba tư vấn một số lưu ý sau đến khách hàng:

Lựa chọn loại hình công ty.

Để giúp cho quý khách hàng có cái nhìn cơ bản nhất về các loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH. Chúng tôi xin đưa ra bảng so sánh giữa Công ty TNHH Một thành viên và Công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Từ đó, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn loại hình Công ty TNHH phù hợp với doanh nghiệp mình.

Giống nhau.

Hai loại hình công ty này đều có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV và Hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2TV trở lên có thể có 01, hay nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật này có thể là chủ sở hữu hoặc không.

Đồng thời, các công ty này có thể có 01, hay nhiều người đại diện theo pháp luật. Và người đại diện theo pháp luật có thể là thành viên công ty hoặc không.

Người góp vốn vào công ty có thể là thành viên hoặc tổ chức.

Khác nhau.

 

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người góp vốn

  • Số lượng: 1
  •  Tên gọi: Chủ sở hữu.
  • Số lượng: 2 – 50
  • Tên gọi: Thành viên
  • Không phân biệt các loại thành viên

Chế độ chịu trách nhiệm

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty. Trách nhiệm này nằm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ, các khoản về nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trong phạm vi số vốn đã góp.

Chuyển nhượng phần vốn góp

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV có quyền chuyển nhượng một phần, hay toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời, công ty TNHH phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần 

Thành viên của công ty TNHH hai thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi thuộc các trường hợp luật định.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Chủ sở hữu là cá nhân

·       Chủ tịch công ty.

·       Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

 

Chủ sở hữu là tổ chức có thể cơ cấu công ty theo một trong hai mô hình:

·  Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc  tổng giám đốc của công ty TNHH.

·  Hội đồng thành viên, giám, tổng giám đốc, kiểm soát viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thường có cơ cầu như sau:

·       Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc của công ty.

·       Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên nên thành lập ban kiểm soát.

·       Trong trường hợp có ít hơn 11 thành viên, công ty TNHH 2TV cần thành lập ban kiểm soát để quản trị công ty tốt hơn.

Lựa chọn tên khi thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Chủ công ty có thể đặt tên công ty bằng tiếng việt, tiếng nước ngoài. Tên công ty dùng để giao dịch, vì vậy không nhất thiết phải đặt tên theo ngành nghề kinh doanh. Cần đặt tên sao cho dễ nhận biết và tạo ấn tượng đặc biệt với khách hàng.

Tên tiếng việt của doanh nghiệp.

Tên công ty TNHH phải có loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên loại hình doanh nghiệp có thể được viết tắt là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với loại hình doanh nghiệp công ty TNHH.

Tên riêng của công ty TNHH cần được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Có thể kết hợp với các chữ như: F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên nước ngoài của công ty nếu có.

Tên công ty TNHH bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài. Lưu ý, các tên này phải được viết trên hệ thống chữ La – tinh.

Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty TNHH có thể giữ nguyên, có thể dịch theo nghĩa tương ứng của tiếng nước ngoài.

Tên viết tắt của công ty TNHH nếu có.

Tên viết tắt của công ty TNHH được viết tắt từ tên tiếng Việt.  Hoặc có thể viết bằng tiếng nước ngoài.

Những điều cấm của việc đặt tên công ty TNHH.

Khi thành lập công ty TNHH, công ty phải có tên riêng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp khác.

thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Tổ chức, cá nhân quyết định thành lập công ty TNHH có thể tra cứu tên doanh nghiệp trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Không được sử dụng các tên của tổ chức sau làm một phần, hay toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp. Trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức này, bao gồm:

Tên cơ quan nhà nước.

Đơn vị vũ trang nhân dân.

Tên của tổ chức chính trị.

Tổ chức chính trị – xã hội.

Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.

Tổ chức xã hội.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ công ty không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 

Đồng thời, không được sử dụng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm lược. Tên những nhân vật trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ.

Ngành nghề kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam được chia thành 3 nhóm, gồm: (1) những ngành nghề bị cấm kinh doanh; (2) những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (3) những ngành nghề được tự do kinh doanh. 

Trong đó, ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà, doanh nghiệp khi muốn thực hiện kinh doanh thì cần đáp ứng các điều kiện nhất định.

Ví dự như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, yêu cầu về vốn pháp định, phải theo quy hoạch của địa phương vv… Đồng thời, phải đảm bảo những điều kiện đó tồn tại trong suốt quá trình công ty hoạt động.

Thông thường, các ngành nghề kinh doanh cần  phải xin thêm các loại giấy phép khác hay còn gọi là giấy phép con.

Chuẩn bị thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Sau khi lưu ý các vấn đề trên, để thành lập công ty TNHH cần phải chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tương ứng. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV do cá nhân là chủ sở hữu.

Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV.

Dự thảo điều lệ công ty TNHH MTV

Bản chứng thực một trong các giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu là cá nhân.

Bản chứng thực một trong các giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không đồng thời là chủ sở hữu.

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn  nếu có.

Công ty TNHH MTV do tổ chức là chủ sở hữu.

Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

Dự thảo điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Bản chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập.

Bản chứng thực một trong các giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Bản chứng thực một trong các giấy tờ tùy thân của chủ tịch Công ty.

Bản chứng thực một trong các giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn .

Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu.

Danh sách thành viên có chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Dự thảo điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Bản chứng thực một trong các giấy tờ tùy thân của thành viên là cá nhân.

Bản chứng thực hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập đối với thành viên là tổ chức. Và bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân của chủ tịch Hội đồng thành viên;

Bản sao có chứng thực CMND/CCCC/Hộ chiếu của những Người đại diện theo pháp luật của công ty;

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH.

Nộp trực tiếp: Người nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận một cửa nhận hồ sơ – Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính.

Nộp qua mạng: Hiện nay tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Long An , Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng chỉ áp dụng hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử, không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Người thành lập công ty TNHH truy cập vào website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để nộp hồ sơ.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH của Luật Rong Ba

Việc thành lập công ty, đặc biệt là công ty TNHH mang tính phức tạp và nhiều giai đoạn. Vì vậy, các chủ doanh nghiệp cần một đơn vị thực hiện dịch vụ thành lập công ty để hạn chế sai sót và lãng phí thời gian.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Luật Rong Ba tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH trên toàn quốc. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ được trải nghiệm:

Sự tư vấn nhiệt tình từ độ ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm.

Hạn chế lãng phí thời gian, không cần đi lại nhiều lần.

Giá cả hợp lý, chi phí phải chăng cho một góp dịch vụ chất lượng.

Luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt ở bất kỳ giai đoạn nào trong việc thành lập công ty cổ phần.

Chương trình chăm sóc khách hàng, hậu mãi hấp dẫn

Bên cạnh chiến lược kinh doanh hiệu quả, các thủ tục hành chính cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Thấu hiểu được những khó khăn của chủ công ty khi thực hiện thủ tục hành chính, Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ pháp lý thành lập công ty TNHH trên toàn quốc. Hãy gọi ngay cho chúng  để được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn .

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775