Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có thể phải thay đổi địa chỉ. Tuy nhiên khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp phải làm những công việc gì lại là thắc mắc chung của nhiều doanh nghiệp. Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về thủ tục đổi địa chỉ công ty.

Bài viết sau đây sẽ giúp Quý Khách hàng nắm thêm được các quy định liên quan đến thủ tục chuyển địa điểm công ty, thông báo chuyển địa điểm công ty.

Quy định pháp luật về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Tại Điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ nước Việt Nam, có địa chỉ được xác định bao gồm các thông tin như số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại công ty, số fax và thư điện tử (nếu có) (Xem cách tra cứu địa chỉ doanh nghiệp nhanh nhất tại đây).

Có thể thấy, thông tin địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Thông tin về địa chỉ trụ sở chính của công ty ghi nhận trên các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên các loại giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy phép con của doanh nghiệp, trên hóa đơn, chứng từ, hợp đồng,…..khi thay đổi thì sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đến các giấy tờ đó.

Vì vậy việc nắm được thủ tục thay đổi địa chỉ công ty là vô cùng cần thiết và quan trọng (Tham khảo thủ tục chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác).

Tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó,

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận, chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Theo quy định Điều 31 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi thông tin về trụ sở doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về trách nhiệm, thời hạn, địa điểm và nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế. Theo đó,

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành.

Trường hợp các doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (tham khảo mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty tại đây).

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác, tổ chức khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi 01 (một) trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng về ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi (tham khảo mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính).

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm (mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến (tham khảo mẫu thông báo chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

Vì vậy, khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trong đăng ký thuế theo mẫu 08 nộp sở kế hoạch đầu tư. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận.

Căn cứ các nội dung đã đề cập ở trên, việc thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhưng doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo về việc thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế.

Vì vậy, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cùng quận thì thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty (mẫu thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp). Nội dung Thông báo gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp và mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp dự định chuyển đến;

Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc của Đại hội đồng cổ đông công ty đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên hợp danh công ty đối với công ty hợp danh hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn 01 (một) thành viên. Quyết định và biên bản họp công ty phải ghi rõ các nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao y công chứng chứng minh dân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn của người nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Các văn bản khác liên quan chứng minh về việc thay đổi địa chỉ.

Trong trường hợp địa chỉ trụ sở đặt tại tòa nhà văn phòng, chung cư thì cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp tài liệu để chứng minh địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không phải là nhà chung cư.

(Tham khảo mẫu thay đổi địa điểm kinh doanh, mẫu thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh, mẫu thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh tại đây).

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ tại Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền hợp lệ nộp hồ sơ thay đổi trụ sở doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình hướng dẫn trên Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đổi địa chỉ trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh thì phải nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ sở kế hoạch đầu tư tphcm là số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ thay đổi.

Khi nhận được hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy biên nhận về việc đã nhận hồ sơ của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ doanh nghiệp nộp đã hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp thể hiện địa chỉ trụ sở đã thay đổi.

Trong trường hợp hồ sơ doanh nghiệp nộp không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu về việc sửa đổi và/hoặc bổ sung hồ sơ, trong thông báo sẽ nêu rõ lý do sửa đổi và/hoặc bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thì hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế bao gồm:

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC). Doanh nghiệp có thể nộp mẫu 08 qua mạng.

Bản sao y (không yêu cầu chứng thực) Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập/Giấy phép tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Các bước tại quy trình này áp dụng chung và là các bước cơ bản trong thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận (thủ tục chuyển quận).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thuộc trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Về cơ bản, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong cùng tỉnh nhưng khác quận/ huyện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh không có sự khác biệt so với thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận như đã nêu ở trên.

Quy trình thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp khác quận trong cùng tỉnh cũng bao gồm các bước: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, sau đó nộp tại phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả (Thực hiện tương tự như Bước 1, Bước 2 và Bước 3 của thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận). Tại bước thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế (Bước 4) doanh nghiệp thực hiện thủ tục như sau:

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (mẫu 08 mới nhất 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC);

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 (Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận thực hiện như tại Bước 1, Bước 2 và Bước 3 của thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận nêu trên).

Các công việc cần thực hiện sau khi thực hiện thủ tục chuyển trụ sở công ty.

Việc thực hiện các thủ tục chuyển thuế sang quận khácthủ tục chuyển địa chỉ công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là rất quan trọng.

Tuy nhiên, khi thực hiện xong tại cơ quan đăng ký kinh doanh hay cơ quan thuế thì là chưa đủ, bởi lẽ như đã đề cập ở phần đầu bài viết, thông tin địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thể hiện trên nhiều hồ sơ, giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp. Sau khi thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp còn cần phải thực hiện các công việc như sau:

Thứ nhất: Về việc công bố thông tin.

Tại Khoản 2, Điều 33, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì thông báo chuyển trụ sở công ty phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Trường hợp doanh nghiệp không công bố thông tin hoặc công bố thông tin quá thời hạn nêu trên thì theo quy định thì doanh nghiệp sẽ bị phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính về việc có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết.

Về việc sử dụng hóa đơn:

Khi thay đổi địa chỉ công ty thì việc xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty đối với những hóa đơn giá trị gia tăng đặt in vẫn còn thì sẽ xảy ra hai trường hợp là doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã đặt in hoặc không sử dụng số hóa đơn đó nữa.

Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp chúng tôi xin hướng dẫn cả hai trường hợp đó như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Công văn 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì việc xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ thực hiện cụ thể như sau:

Đối với các số hóa đơn mà doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để được tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi (tham khảo mẫu công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận).

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn. Hiện nay doanh nghiệp có thể nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc nâng cấp chương trình Quản lý ấn chỉ để nhập được bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế nơi chuyển đến; Phòng/bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi chuyển đến căn cứ vào thông tin trên các bảng kê nêu trên và thông báo phát hành hóa đơn đã nộp ở cơ quan thuế nơi chuyển đi để nhập thông báo phát hành những số hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng vào chương trình Quản lý ấn chỉ.

Trường hợp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

Nếu doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi sau đó thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến (tham khảo cách tra cứu cơ quan quản lý thuế quản lý).

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kiểm kê về hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc bảng kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn doanh nghiệp cần hủy không liên tục);

Biên bản về việc hủy hóa đơn;

Thông báo kết quả về việc hủy hóa đơn phải có các nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp sử dụng hóa đơn. Riêng đối với Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 02 (hai) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Trường hợp cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp là chi cục thuế quận bình thạnh hoặc chi cục thuế quận 1 thì doanh nghiệp nộp hồ sơ tại chi cục quản lý thuế trực tiếp. Địa chỉ chi cục thuế quận 1 là số 115 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Về con dấu doanh nghiệp:

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp được chủ động trong việc khắc, quản lý, sử dụng con dấu. Theo đó, tại Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu như sau:

Các doanh nghiệp đã được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không cần phải thực hiện thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp muốn làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định 96/2015/NĐ-CP thì phải nộp lại cả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an sau khi nhận dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu sẽ cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định 96/2015/NĐ-CP; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi mà đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Căn cứ theo các quy định trên thì,

Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận: Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty mà không làm thay đổi nội dung con dấu thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng con dấu của doanh nghiệp mà không cần làm công văn thay đổi địa chỉ công ty.

Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận: Trong trường hợp này, đối với những doanh nghiệp sử dụng mẫu con dấu mà có thông tin quận/huyện trong con dấu thì phải thực hiện thủ tục khắc dấu và thông báo về việc sử dụng con dấu mới mà không cần làm công văn thông báo thay đổi địa chỉ.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thông báo về việc sử dụng con dấu bao gồm:

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-9, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao y công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn của người thông báo mẫu dấu.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, Quý Khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hiện nay, tại một số thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng,…. thì khi doanh nghiệp thông báo thay đổi mẫu con dấu, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ online.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và đăng tải mẫu con dấu mới của doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ doanh nghiệp, trong đó có dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty như: quy trình, hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh, thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh khác quận, tư vấn các vấn đề về thuế, kế toán khi thay đổi địa chỉ công ty, thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty,…..;

Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, mẫu công văn thay đổi địa chỉ công ty, mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi khách hàng,…..

Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế, thay đổi địa chỉ Email nhận thông báo thuế, đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) trong quá trình cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ.

Nhận kết quả từ cơ quan thuế và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của công ty sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty;

Liên hệ khắc mới dấu công ty và thực hiện thủ tục công bố về mẫu dấu và việc sử dụng con dấu mới của doanh nghiệp;

Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khác liên quan sau khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ như: lao động, bảo hiểm,…..

Hy vọng với bài viết trên đây sẽ giúp Quý Khách hàng nắm được các quy định pháp luật về thủ tục hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc liên quan hoặc muốn được báo giá dịch vụ thủ tục thay đổi trụ sở công ty của Luật Rong Ba, vui lòng liên hệ qua Email hoạc điện thoại để được giải đáp và phản hồi nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775